Η ανάπτυξη μέσα από τις δομές ενός δημοσίου συστήματος υγείας. 

Στο συνέδριο για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καλούμαστε  να καταθέσουμε προτάσεις με  στόχο να καταδείξουμε ότι η υγεία, μέσα από τις δομές ενός δημόσιου συστήματος υγείας,  αποτελεί δείκτη ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας για την περιοχή μας.   Τον τελευταίο χρονικό διάστημα η περιοχή μας και ιδιαίτερα η Αλεξανδρούπολη έχει καταστεί  κέντρο στρατηγικών επενδύσεων ( ενεργειακοί αγωγοί, λιμάνι).

Του Σταύρου Τζωίδη

 Αν. Διοικητή του ΠΓΝΕ

Ήρθε  η ώρα να αξιοποιήσουμε παραπάνω και να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες του τριτοβάθμιου νοσηλευτικού Ιδρύματος και Να καταστήσουμε το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου ισχυρό πόλο στην περιφέρεια αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανικών χωρών.

Πρώτος  Στρατηγικός στόχος, να υπάρξει η στήριξη τμημάτων και κλινικών, πολλών εξ αυτών μοναδικών στη Β. Ελλάδα, μέσα από  σχεδιασμό για μια βιώσιμη λειτουργία στην επόμενη 20ετια, προκειμένου να μην καταρρεύσει.

   Δεύτερος στρατηγικός στόχος πριν μιλήσουμε  για  ανάπτυξη, πρέπει πρώτα να τελειώνουμε με την ανασυγκρότηση και την αναδιοργάνωση. Για να ενδυναμώσει ένα σύστημα υγείας είναι αναγκαίες οι διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και την οργάνωση των νοσοκομείων. Οι αλλαγές αυτές όμως περιγράφονται αναλυτικά στην απόφαση του Υπουργείου τον Μάρτιο, με την οποία καθορίζεται το όραμα και οι άξονες στρατηγικών στόχων  για την περίοδο 2017-2020. Συμπληρωματικά όμως κρίνουμε θεμελιώδες και προτείνουμε:

Α. Να  προχωρήσουμε αμέσως στην κωδικοποίηση της νομοθεσίας, συμφωνά με το άρθρο 12 του ν.4048/2012 Αρχές, Διαδικασίες και μέσα καλής Νομοθεσίας. Από τον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί 50 νόμοι και εκατοντάδες τροποποιήσεις άρθρων, με αποτέλεσμα να μην καθίστανται εύληπτοι και προσιτοί στα αρμόδια όργανα εφαρμογής δικαίου. Έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο δαιδαλώδες για θέματα που καθορίζουν αρμοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων, με αντικρουόμενες ερμηνείες.. Σας καταθέτουμε αναλυτικά την πρόταση για τα πρακτικά του συνεδρίου.

Β. Αλλαγή του ΓΕΡΑΣΜΈΝΟΥ μοντέλου Διοίκησης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Σχεδιασμός ενός νέου μοντέλου διοίκησης, με ένα ευέλικτο ΔΣ σύμφωνα με τις αρχές του σύγχρονου μάνατζμεντ, με σαφή και καθορισμένα καθήκοντα σε όλες τις διευθύνσεις, με στοχοθεσία, με κύριο άξονα τη μετάδοση της επιτελικής κουλτούρας σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης του νοσοκομείου. Σας καταθέτουμε αναλυτικά σχετική πρόταση για τα πρακτικά του συνεδρίου.

Στον τομέα της ανάπτυξης, η υγεία είναι ένα πεδίο αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και προοπτικών και συγκεκριμένα αυτό θα επιτευχτεί με την προώθηση της έρευνας- καινοτομίας και των κλινικών μελετών, μέσω συνεργειών ανάμεσα στο πανεπιστήμιο, στα Ερευνητικά Ιδρύματα και στο ΕΣΥ. Έτσι λοιπόν παίρνουμε την πρωτοβουλία και προτείνουμε:

Α. Την ίδρυση Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Μοριακής Ιατρικής.

Το ΕΦΜΙ είναι μια υψηλής τεχνολογίας και ειδίκευσης μονάδα με δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης σε όλα τα επίπεδα της Ιατρικής. Το φάσμα των εξετάσεων μπορεί να ξεκινήσει με αναλύσεις  μοριακής και ανοσοφαινοτυπικής διάγνωσης και να επεκταθεί σύντομα σε ακόμη ειδικότερες αναλύσεις πρωτεϊνικής ή γενετικής βάσης. Οι αποδέκτες των υπηρεσιών του μπορούν να είναι ασθενείς με πλείστα επίκτητα ή γενετικά νοσήματα προκειμένου να λάβουν την τελική τους διάγνωση. Επίσης, προγεννητικός έλεγχος και γενετική ταυτοποίηση, υποστήριξη άλλων εργαστηρίων, υπεργολαβική υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων άλλων πανεπιστημίων αποτελούν ένα μικρό δείγμα της δυναμικής μιας τέτοια πρότασης

Μέχρι τη Λάρισα δεν υπάρχουν αντίστοιχες μονάδες.

Η ίδρυση τέτοιου εργαστηρίου είναι αναπτυξιακά ώριμη διότι α) δεν υπάρχει ουσιαστικός επιστημονικός ανταγωνισμός σε μεγάλο γεωγραφικά χώρο, β)μπορεί να υποστηριχθεί από μέλη του ΔΠΘ με πολυετή εμπειρία που αυτή τη στιγμή αποτελούν ισχυρά “ονόματα” (“brand loyalty””) στο επιστημονικό τους πεδίο. γ)μπορεί να δέχεται δείγματα από όλον τον κόσμο, δ) είναι χαμηλού κόστους η έναρξη λειτουργίας της.  Σας καταθέτουμε αναλυτικά τη σχετική πρόταση.

   Β. Δημιουργία πρότυπου κέντρου νευρολογικής ιατρικής

Η αναβάθμιση και συντονισμό των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας (διάγνωση και θεραπεία σύμφωνα με τα διεθνή standards), σε ασθενείς με νευρολογικό-νευροχειρουργικό πρόβλημα υγείας, τόσο στο χώρο της Βορείου Ελλάδος, όσο και στο χώρο των Βαλκανίων εν γένει (εφόσον υπάρχει πρόθεση δημιουργίας ιατρικού τουρισμού). Το νοσοκομείο μας είναι το μοναδικό στη χώρα που διαθέτει δομές όπως: 1) Μαγνετοεγκεφαλογράφο (ένα από τα ελάχιστα κέντρα στον κόσμο και μοναδικό στη χώρα), κατάλληλο για την διερεύνηση της επιληψίας. 2) Υβριδική αίθουσα-χειρουργείο επεμβατικής Νευροακτινολογίας με επίσημη άδεια διενέργειας ενδοαγγειακών πραξεων. 3)Νευροχειρουργική κλινική που προσφέρει και την δυνατότητα χειρουργικής αντιμετώπισης αγγειακών δυσπλασιών-ανευρυσμάτων. 4)Νευρολογική κλινική με κλινικό προφίλ εστιασμένο στη διάγνωση (Doppler,Ttriplex) και θεραπεία των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (θρομβόλυση, sono-θρομβόλυση). 5) Μεγάλη Μ.Ε.Θ. που υποστηρίζει τις παραπάνω δομές.

Η λειτουργία του κέντρου θα γίνει με ενίσχυση και αναδιοργάνωση, των ήδη υπαρχόντων υλικοτεχνικών δομών και ανθρώπινου δυναμικού του Π.Γ.Ν.Ε., έτσι ώστε να καλυφθούν κενά και αδυναμίες που υπάρχουν τώρα λόγω διασποράς δυνάμεων. Δυνατότητα διεκδικήσεως ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω ΕΣΠΑ, ΙNTRREG, κλπ. για έρευνα και ιατρική συνεργασία με όμορες χώρες. Σας καταθέτουμε αναλυτικά σχετική πρόταση για τα πρακτικά του συνέδριου.

    Γ. Ίδρυση κέντρου εξειδικευμένης κλινικής εκπαίδευσης

«Εξειδικευμένη» Κλινική εκπαίδευση σε ειδικά θέματα

α. παθολογία: Διαβήτης, Αεροδυναμικό

β. Ακτινολογία: Επεμβατική, Αγγειογράφος

γ. Χειρουργική: Ειδικές τεχνικές στην ορθοπεδική

Εκπαιδευτικές ΔραστηριότητεςΕκπαιδευτικά Σεμινάρια-Εκπαίδευση εβδομάδων – μηνών – έτους

        Με Προσωπικό Εκπαιδευτές: Από το Νοσοκομείο. Εκπαιδευόμενοι: Ημεδαπής ΑΛΛΑ και Αλλοδαπής για εκπαίδευση (χωρίς αμοιβή) αλλά με χορήγηση Πιστοποιητικού.Αμοιβές Για εργασία εκτός κανονικού ωραρίου, η αμοιβές θα προέρχονται από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου από Ειδικό Πρόγραμμα για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Κλινικής ή του Εργαστηρίου

Πλεονεκτήματα Προσφορά στην Κλινική Εκπαίδευση.

  • «Προσέλκυση» Ιατρών που θα προσφέρουν (για κάποιο χρονικό διάστημα) εργασία χωρίς αμοιβή
  • Προσφορά κλινικού έργου εκτός ωραρίου χωρίς κόστος για το Νοσοκομείο ΑΛΛΑ (ιδιαίτερα στις χειρουργικές ειδικότητες) πρόσθετες επεμβάσεις (ελάττωση λίστας αναμονής, έσοδα από ασφαλιστικά ταμεία).

Στον τομέα του  Ιατρικού  τουρισμού που αναφερθήκατε, συμφωνούμε, ότι Η μορφή αυτή είναι μια από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού.

Το ΠΓΝΕ με τις κατάλληλες παρεμβάσεις και ενισχύσεις στην  ξενοδοχειακή υποδομή μπορεί  να πιστοποιηθεί για τον ιατρικό τουρισμό. Όσον αφορά την πιστοποίηση των τμημάτων Ως απόδειξη υψηλών προδιαγραφών παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, το ΠΓΝΕ είναι από τα ελάχιστα νοσοκομεία στην Ελλάδα που έχουν πιστοποιηθεί 6 τμήματα και έχει προγραμματιστεί  η πιστοποίηση για άλλα 5 εντος των επόμενων μηνών. Το κυριότερο, το ΠΓΝΕ είναι σε μια πόλη με λιμάνι, αεροδρόμιο, σιδηρόδρομο και Εγνατία οδό. Βρείτε άλλη πόλη παρόμοια στην Ελλάδα.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι στο νοσοκομείο λειτουργεί αλλά απαιτείται:

  1. Ενίσχυση του υπάρχοντος εργαστήριου τεχνητής αναπαραγωγής και υποβοηθούμενης γονιμοποίησης το μοναδικό δημόσιο στη Β. Ελλάδα, με όγκο περιστατικών από όλη την επικράτεια. Σας καταθέτουμε τη σχετική πρόταση ενίσχυσης του εργαστηρίου..

Τέλος, αναφέρθηκε και η συμβολή του φαρμάκου  στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.  Σε συνεργασία του φαρμακολογικού εργαστηρίου του Πανεπιστημίου μας με το Γεωπονικό πανεπιστήμιο της Ορεστιάδας, μπορεί να προχωρήσει η παραγωγή της ιατρικής κάνναβης στην περιφέρεια μας. Σύμφωνα με τις μελέτες αρμόδιων φορέων η παραπάνω καλλιέργεια ευδοκιμεί σε παρευμβριες και αρδευόμενες περιοχές, ουκ ολίγες στη περιφέρεια μας.

 

 Το άρθρο αποτελεί την παρέμβαση του Σταύρου Τζωίδη , Αν. Διοικητή του ΠΓΝΕ στο περιφερειακό συνέδριο για την  παραγωγική ανασυγκρότηση.  υποδομές και πολιτικές για την υγεία.

About Author

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο