«Ζητήματα αλιευτικής Πολιτικής»

Της Νατάσας Γκαρά, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Έβρου

Κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών με θέμα τη συζήτηση επί των Εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής για την Α’ περίοδο της ΙΖ’ Κοινοβουλευτικής περιόδου η κα. Γκαρά Αναστασία τοποθετήθηκε για τα «Ζητήματα Αλιευτικής Πολιτικής» όπως αυτά αναπτύσσονται στην Ελληνική Επικράτεια, στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, αλλά και συγκεκριμένα στο νομό Έβρου.

Αρχικά η Βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία των συνεδριάσεων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών καθώς με τη συνεχή και παραγωγική συνεργασία της κυβέρνησης, της Περιφερειακής αυτοδιοίκησης και ταυτόχρονα των εμπλεκόμενων τοπικών και κοινωνικών φορέων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την οργάνωση και το σχεδιασμό της παραγωγικής ανασυγκρότησης που επιθυμούμε για τη χώρα, αλλά και ο καθένας για την Περιφέρειά του ξεχωριστά.

Δεδομένου ότι η περιοχή του βορείου Αιγαίου, είναι μια από τις πιο παραγωγικές θάλασσες της Μεσογείου σε αλιεύματα, αλλά και στην καλλιέργεια μαλακίων και οστράκων δημιουργείται η επιτακτική ανάγκη για περεταίρω σχεδιασμό και ανάπτυξη.

Κατά την εισαγωγή, η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Έβρου τόνισε πως τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι αλιείς σε καθημερινή βάση, θα πρέπει να μελετηθούν σοβαρά και να αποτελέσουν τη βάση για τη χάραξη μιας συγκεκριμένης πολιτικής στην οποία οφείλει να συμβάλει και η παρούσα επιτροπή με τις εισηγήσεις και τη διαλογική συζήτηση που ήδη έχει ξεκινήσει.

Στη συνέχεια προχώρησε σε μια αναλυτική περιγραφή των προβλημάτων και ενδεικτικά ανέφερε τα εξής:

Στην αλιεία και στις υδατοκαλλιέργειες σημειώνεται μια συνεχής μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων με την υπεραλίευση των πόρων και σε συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές, τα μη αποτελεσματικά διαχειριστικά μέτρα της αλιευτικής πολιτικής και τα υψηλά παραγωγικά κόστη των παράκτιων αλιέων, προκαλούνται σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στον αλιευτικό κλάδο των Περιφερειών.

Η καθημερινή εμφάνιση τούρκικων αλιευτικών σκαφών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του νομού Έβρου και η απουσία ελέγχου προκαλεί μείωση στο απόθεμα το οποίο διανέμεται στην τοπική αγορά και παράλληλα πλήττεται και ο τζίρος των αλιέων που διαθέτουν τα ψάρια τους στην ενιαία αγορά.

Η υποβάθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων στις ιχθυόσκαλες με χαρακτηριστικό παράδειγμα την παύση λειτουργίας της δημοτικής ψαραγοράς Αλεξανδρούπολης.

Τα ζητήματα που προκύπτουν με την ένταξη της παράκτιας ζώνης της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, από το Δέλτα του Έβρου μέχρι και τη Νέα Πέραμο Καβάλας, στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000.

Η παρουσία μεγάλου αριθμού δελφινιών δημιουργεί ζημιές στην αλιευτική δραστηριότητα χωρίς να προβλέπονται οι ανάλογες αποζημιώσεις.

Θέτοντας στο επίκεντρο της συζήτησης τα θέματα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, καθώς και ζητήματα εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στο Αιγαίο η Βουλευτής παρέθεσε μια σειρά προτάσεων αντιμετώπισης όλων των παραπάνω.

Συγκεκριμένα κατέθεσε προτάσεις για άμεση και ουσιαστική βελτίωση στις αλιευτικές υποδομές ώστε να ενισχυθεί η συλλεκτική αλιεία, οι υδατοκαλλιέργειες, αλλά και η μεταποίηση διασφαλίζοντας πάντα τα αποθέματα και δημιουργώντας μακροπρόθεσμες βιώσιμες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες για τον κλάδο.

Εκτός αυτού αναφέρθηκε και στη στοχευμένη διαχείριση των προγραμμάτων Leader Αλιείας, στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων προστασίας και χρήσης των αλιευτικών πεδίων της περιοχής, στην παροχή αποζημιώσεων για την απώλεια εισοδήματος των αλιέων από μη ανθρώπινο παράγοντα (εποχιακό φυτοπλαγκτόν, προστατευόμενα θαλάσσια, επέλαση ιχθυοφάγων πτηνών), και στη στήριξη της οστρακοκαλλιέργειας.

Κλείνοντας την εισήγηση της ανέφερε πως η αλιεία είναι ένας παραγωγικός κλάδος σε μια πλούσια χώρα σε πόρους και απόθεμα, ο οποίος συνιστά ένα μεγάλο κύκλο εργασιών με μεγάλα οικονομικά οφέλη και για αυτούς τους λόγους οφείλουμε να προστατέψουμε την αλιευτική δραστηριότητα από το παραεμπόριο, την παράνομη και ανεξέλεγκτη αλιεία, να εκσυγχρονίσουμε τις υποδομές αλλά και τις διαδικασίες άσκησης της δραστηριότητας ώστε να διευρυνθεί ο κλάδος των αλιέων, να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες του νέου επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας 2014-2020 και να εκσυγχρονίσουμε τα υφιστάμενα αλιευτικά καταφύγια με σκοπό την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

*Παρατίθεται το σχετικό βίντεο της ομιλίας και ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία της κα. Γκαρα.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του