efhmerida1

Ευκαιρίες απασχόλησης για ανέργους 18 – 24 ετών στη Βόρεια Ελλάδα μέσα από δύο δράσεις στο ΕΣΠΑ

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ως συνδικαιούχος, έχουν αναλάβει την υλοποίηση των ακόλουθων πράξεων:
 1. «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics»
 2. «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18 -24  ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής»

οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και είναι υποψήφιες προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Οι συγκεκριμένες πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα (Πράξη) επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων που απευθύνεται: (α) σε 500 ανέργους ηλικίας 18 – 24 ετών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics, και (β) σε 900 ανέργους ηλικίας 18 – 24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων.

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 380 ώρες, εκ των οποίων 120  ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση.

Η αποζημίωση κάθε ωφελούμενου για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης είναι 5€, ενώ για κάθε ώρα πρακτικής άσκησης 3€.

Δικαιούχοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι άνεργοι νέοι ηλικίας 18 – 24 ετών, που πληρούν τους όρους που περιγράφονται στην πρόσκληση.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας,  και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συνεχίζεται έως τις 5 Οκτωβρίου και γίνεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου στο διαδίκτυο: www.sbbe-edu.gr.

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρέχονται λεπτομερή στοιχεία για το πρόγραμμα και οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης.

 Ταχύρυθμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ωρίμανσης νέων επιχειρηματικών ιδεών

 Στην Ξάνθη από 15 έως 23 Οκτωβρίου

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Γωνιά Ξάνθης, διοργανώνει το StageOne 48 |FasttrackBusinessBootcamp, ένα ταχύρυθμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ωρίμανσης νέων επιχειρηματικών ιδεών σχεδιασμένο από την InnovationFarm.

Ομάδες εν δυνάμει επιχειρηματιών, υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων εκπαιδευτών, αναπτύσσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου προϊόντος ή υπηρεσίας  μέσω έρευνας, αξιολόγησης και ανάπτυξης επιχειρηματικού πλάνου με απώτερο στόχο τη βιώσιμη υλοποίησή τους. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη σύντομη  στοχευόμενη παρουσίαση (pitching) των προτάσεων σε επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό.

Οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

 • ένα πλήρως αναπτυγμένο επιχειρηματικό σκεπτικό για την υλοποίηση και τη βιωσιμότητα της ιδέας , το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί σε εν δυνάμει επενδυτές, πελάτες και λοιπούς ενδιαφερόμενους.
 • απόκτηση πολύτιμων εργαλείων, δεξιοτήτων και γνώσεων, με άμεση εφαρμογή σε μελλοντικά επιχειρηματικά σχέδια.
 • δια ζώσης επαφή με επιχειρηματίες οι οποίοι ως μέντορες, θα φέρουν σε επικοινωνία τους ενδιαφερόμενους με κατάλληλο δίκτυο επαγγελματιών συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των νεοφυών ιδεών και της επιχειρηματικής κουλτούρας.
 • δυνατότητα συμμετοχής στο EBG, την Εικονική Επιχειρηματική Θερμοκοιτίδα (Virtual Business Incubation) της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ. για περαιτέρω επιχειρηματική υποστήριξη.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε διάστημα 10 ημερών και περιλαμβάνει:
Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016
Συνεντεύξεις-ακροάσεις για την επιλογή των κατάλληλων ομάδων.
Σαββάτο 15 & Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016
Έμφαση στην έρευνα των αναγκών, την εξέταση της καινοτομίας του σκεπτικού, τις τεχνολογικές τάσεις, τα έσοδα, το οικονομικό μοντέλο,  το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και το βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο κατά την εισαγωγή στην αγορά.
Δευτέρα 17 – Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016
Προετοιμασία της ομάδας και ανάπτυξη του επιχειρηματικού πλάνου με τη βοήθεια μεντόρων.
Σαββάτο 22 & Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016
Έμφαση στην ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας,  παρουσίαση της επιχειρηματικής ιδέας σε επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει
Ομάδες ή μεμονωμένα άτομα, εν δυνάμει επιχειρηματίες, (ανεξαρτήτου ηλικίας ή οικογενειακού δεσμού).
Το πρόγραμμα θα φιλοξενήσει έως 12 ομάδες, αποτελούμενες το πολύ από 4 άτομα.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και καταληκτική ημερομηνία εγγραφής είναι η Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016.

Για πληροφορίες και εγγραφές: http://dasta.duth.gr/

Πρόγραμμα ΛΑΕΚ

 θα υλοποιήσει ο εμπορικός σύλλογος Αλεξανδρούπολης

Ο εμπορικός σύλλογος Αλεξανδρούπολης  ενημερώνει τα μέλη του ότι ως δικαιούχος φορέας υλοποίησης προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2016 (ΛΑΕΚ 1-25).Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης είναι :

 • επιθυµούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι µέλη των φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών του κλάδου τους, που θα αναλάβουν την υλοποίηση του προγράµµατος κατάρτισης.
 • καταβάλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόµενους της επιχείρησής τους για το έτος 2016.
 • απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόµενους.
 • το πρόγραµµα κατάρτισης στο οποίο συµµετέχουν δεν χρηµατοδοτείται από άλλο φορέα.
 • δεν χρηµατοδοτούνται από άλλο πρόγραµµα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.∆. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόµενους που λαµβάνουν µέρος στο συγκεκριµένο πρόγραµµα κατάρτισης.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

 • υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και μέχρι την 22.00΄ ώρα.
 • περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό  μέρος και η διάρκειά τους  ορίζεται στις τριάντα δύο (32) ώρες
 • ο αριθμός διδακτικών ωρών ημερησίως δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4).
 • Δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.
 • Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι πρέπει να έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του εργαζόμενου στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις το πρόγραμμα κατάρτισης.
 • Κατ΄ εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις (άρθρο 24 του Ν.1836/89) μπορούν να καταρτίζονται, και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν. Στη περίπτωση αυτή δεν υφίσταται ωράριο και επομένως δεν ισχύει η δέσμευση υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης εκτός ωραρίου.
 • Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του ίδιου εργαζόμενου σε περισσότερα του ενός (1) προγράμματα κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται η συμμετοχή του καταρτιζόμενου από όλα τα προγράμματα κατάρτισης που δηλώθηκε.
 • Ο αριθμός καταρτιζομένων για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης κυμαίνεται από δέκα (10) έως είκοσι πέντε (25).
 • Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόμενο δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών κατάρτισης  που έχουν καταχωρηθεί στην αίτηση υλοποίησης προγράμματος. Ο παραπάνω αριθμός των απουσιών δεν μπορεί να αποτελέσει αιτιολογία μείωσης των ημερών υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.
 • Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με πέντε (5) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από Πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) σε δομές των ανωτέρω Κέντρων Δια Βίου Μάθησης ή σε ενοικιαζόμενες από αυτά δομές, είτε στις δομές των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων που πληρούν τις αναγκαίες  προϋποθέσεις.

Στο ΕΣΠΑ νέο πρόγραμμα για 23.000 ανέργους 

 Σε κλάδους αιχμής

Υπογράφηκε από το Γιώργο Ιωαννίδη, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού), η ένταξη στο ΕΣΠΑ της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων σε Κλάδους Αιχμής».

Η Πράξη θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ενεργειών (Υπουργείο Εργασίας) σε σύμπραξη με κοινωνικούς εταίρους ή άλλους φορείς και έχει συνολικό προϋπολογισμό 89.000.000 ευρώ. Η Πράξη έχει ως στόχο την παροχή σε 23.000 ανέργους, 29-64 ετών, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε αντικείμενα σχετικά με κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr