Εντυπωσιακές συγκεντρώσεις πουλιών στο Δέλτα

Για άλλον ένα χειμώνα το Δέλτα του Έβρου μας εντυπωσιάζει με τις συγκεντρώσεις πουλιών που φιλοξενεί. Παρόλο που ο χειμώνας είναι σχετικά μαλακός, αρκετά υδρόβια και άλλα είδη πουλιών έχουν συγκεντρωθεί στις υδάτινες κυρίως εκτάσεις του υγροτόπου.

Την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, συμμετέχοντας στις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων, εκτίμησε το συνολικό πληθυσμό των πουλιών που ξεχειμωνιάζει στον υγρότοπο.

Οι Πρασινοκέφαλες Πάπιες άγγιξαν τις 30.000! Για την ακρίβεια καταμετρήθηκαν 29700 άτομα. Μετρήθηκαν επίσης 16586 Σφυριχτάρια, 4310 Κιρκίρια, 4200 Χουλιαρόπαπιες,  2358 Φαλαρίδες, 2044 Βαρβάρες, 622 Ασπρομέτωπες Χήνες και 145 Σταχτόχηνες. Σημαντική και η καταγραφή 170 Καστανόπαπιων και 3 Θαλασσοπριστών.

Αρκετά ήταν και τα αρπακτικά. Μεταξύ άλλων, 10 Στικταετοί, 2 Θαλασσαετοί,  62 Καλαμόκιρκοι, 9 Χειμωνόκιρκοι.

Οι κύκνοι και αυτοί αυξάνονται στο Δέλτα καθώς ο χειμώνας προχωράει. Μετρήθηκαν λοιπόν 1311 Νανόκυκνοι, 285 Βουβόκυκνοι, και 204 Αγριόκυκνοι. Καταγράφηκε επίσης και ένας Γερανός σε πτήση. Πολλά και τα παρυδάτια. 1539 Λασποσκαλίδρες, 168 Τουρλίδες, 700 Αβοκέτες, 133 Στρειδοφάγοι και 208 Καλημάνες.

Μετρήθηκαν συνολικά 66874 πουλιά.

Tα Φοινικόπτερα που κοσμούν με την ομορφιά τους τον υγρότοπο βρίσκονται κατά κύριο λόγο στο Τούρκικο κομμάτι τις πρωινές ώρες και επιστρέφουν μετά την δύση του ηλίου για να κουρνιάσουν. Στο Τουρκικό Δέλτα μετρήθηκαν 6728 Φοινικόπτερα, την ίδια ημέρα, καθώς οι μετρήσεις έγιναν ταυτόχρονα και στις δύο χώρες.

Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με τη γειτονική χώρα τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των Μεσοχειμωνιάτικων Μετρήσεων Υδροβίων. Αυτή η συνεργασία μας δίνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του συνολικού συστήματος του Δέλτα Έβρου, πληροφορίες για τις μετακινήσεις των πουλιών και τη χρήση των βιοτόπων.

Συνολικά στο Τουρκικό Δέλτα μετρήθηκαν 31277 πουλιά, με πιο πολυπληθές είδος το Κιρκίρι (11042 άτομα). Άλλα πολυπληθή υδρόβια ήταν οι Ψαλίδες (4706 άτομα) και οι Φαλαρίδες (3538 άτομα). Παρατηρήθηκαν, όπως πάντα χιλιάδες κύκνοι, 1243 Βουβόκυκνοι, 2402 Νανόκυκνοι και 310 Αγριόκυκνοι. Κάποιες χαρακτηριστικές παρατηρήσεις στην Τουρκία ήταν ένας Μαυροπελαργός, ένας Πετρίτης, 11 Μπεκατσίνια, 67 Αργυροπελεκάνοι, 126 Λαγγόνες και 4 Θαλασσοκόρακες.

 

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο