Ενεργοί πολίτες δραστηριοποιούνται για την προστασία του υγροβιότοπου του Δέλτα Έβρου

Η δραστηριοποίηση του συλλόγου «Φίλων Προστασίας του Δέλτα του ποταμού Έβρου» ανακοινώθηκε από τους υπογράφοντες το καταστατικό του, μετά τις τελευταίες εξελίξεις που είχαν ως κορύφωση, τις εξαγγελίες του Υπουργού Άμυνας Πάνου Καμμένου για προστασία όλων των καλυβών εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου.

Ενεργοί πολίτες του Έβρου παίρνουν θέση και μέσω του συλλόγου ζητούν να επικρατήσει η νομιμότητα, η αισθητική αναβάθμιση αλλά και η προστασία του μοναδικού υδροβιοτόπου. Θυμίζουμε ότι ο κ. Καμμένος τον Δεκέμβριο είχε προχωρήσει στην υπογραφή υπουργικής απόφασης για τη διατήρηση των «καλυβών» στο Δέλτα του Έβρου.

Σε σχετικό έγγραφο αναφερόταν ότι στις «καλύβες» που βρίσκονται εντός της Ζώνης Ασφαλείας Προκαλύψεως απαγορεύεται η οποιαδήποτε επέμβαση. «Επί των κτισμάτων (καλύβες) που βρίσκονται εντός της Ζώνης Ασφαλείας Προκαλύψεως της περιοχής Δέλτα του Έβρου όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του π.δ. 430/1983 και εξομοιούται κατά τα λοιπά με την απαγορευμένη ζώνη εντός αμυντικής περιοχής καθώς και επί ομοίων κτισμάτων κατά χρήση και μορφή πλησίον της Ζώνης Ασφαλείας Προκαλύψεως στην περιοχή Δέλτα του ποταμού Έβρου απαγορεύεται η οποιαδήποτε επέμβαση». Κήρυξε δηλαδή, εν αγνοία της Κυβέρνησης, τον υγροβιότοπο «πολεμική ζώνη» για να καλύψει τις αυθαίρετες κατασκευές και τις ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες είναι αντίθετες με την συνθήκη Ramsar από τις οποίες διέπεται ο υγροβιότοπος και οι οποίες απαγορεύονται από την ελληνική νομοθεσία.

Οι εν λόγω καλύβες, η κατασκευή των οποίων άρχισε στις όχθες του Έβρου κατά την δεκαετία του 1970, αποτελούν στην πλειονότητά τους κατασκευές από λαμαρίνες, αμίαντο και άλλα πρόχειρα υλικά, αλλά και μερικές από μπετόν, τούβλα, αλουμίνια και κεραμίδα. Δεν έχουν οικοδομική άδεια, χαρακτηρίζονται ως αυθαίρετες κατασκευές βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Για τον λόγο αυτό συνεχίζονται να εκδικάζονται οι υποθέσεις αυτές στα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης και έχουν εκδοθεί σε βάρος των ιδιοκτητών των αυθαιρέτων χρηματικά πρόστιμα και εντολές κατεδάφισης από την πολεοδομία και τη δασική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες μας από αρμόδιες αρχές, καμία κατασκευή δεν έχει νομιμοποιηθεί .

Οι σκοποί της «Εταιρείας Φίλων Προστασίας του Δέλτα του ποταμού Έβρου»

Σκοποί της Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Φίλων Προστασίας του Δέλτα του ποταμού Έβρου», σύμφωνα με το από το 2010 καταστατικό της είναι:

– Η αποτελεσματική προστασία, ολοκληρωμένη διαχείριση και ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, αλλά και των υπόλοιπων περιοχών Νατούρα του νομού Έβρου, σύμφωνα με το εθνικό, ευρωπαϊκό, διεθνές δίκαιο και πρότυπα

– Η κοινωνική εξισορρόπηση, η προστασία, συντήρηση και ανάδειξη της πολύτιμης ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου και του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής από την οποία διέρχεται ο ποταμός Έβρος

– Κάθε παράλληλη για την αποτελεσματική προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου και του φυσικού περιβάλλοντος του νομού δραστηριότητα, όπως ερευνητική, εκδοτική, εκπαιδευτική, η οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων, διαλέξεων κλπ καθώς και η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα ή η συμμετοχή και υποβοήθηση φορέων με παρεμφερείς σκοπούς. Η εκπόνηση με χρηματοδότηση και επιδότηση της πολιτείας, της ευρωπαϊκής ένωσης, των δημοσίων φορέων (κρατικών, τοπικής αυτοδιοίκησης και εν γένει του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα) και των ιδιωτικών φορέων, μελετών, ερευνών και δραστηριοτήτων που προάγουν τους σκοπούς της εταιρείας

– Η ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση της κοινής γνώμης, των Φορέων Δημόσιας Διοίκησης καθώς και των χρηστών των οικοσυστημάτων του νομού και γενικότερα ο συντονισμός της κοινωνίας των πολιτών σε επιλογές με δυσμενή αντίκτυπο στο περιβάλλον τόσο του Δέλτα του Έβρου όσο και ολόκληρου του νομού

– Η επικοινωνία και συνεργασία με παρεμφερείς οργανώσεις, με ιδρύματα, ινστιτούτα και πανεπιστήμια, ελληνικά και διεθνή για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

– Η ηθική και υλική ενίσχυση και εν γένει συμπαράσταση του «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου» για την επίτευξη των σκοπών του που είναι η αποτελεσματική προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση του Εθνικού Πάρκου

– Η διάδοση των γνώσεων γύρω από το Δέλτα του Έβρου αλλά και γενικότερα τη φυσική κληρονομιά του νομού Έβρου και ειδικότερα της χλωρίδας και πανίδας, των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας

– Η δημιουργία τοπικών επιτροπών συνεργασίας και πληροφόρησης για την παροχή τεχνικής, επιστημονικής και νομικής βοήθειας σε πρωτοβουλίες τοπικού χαρακτήρα σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος του Δέλτα Έβρου, ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων και ανάπτυξης της φύσης χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις ώστε να διατηρηθεί το φυσικό περιβάλλον ανέπαφο από αναπτυξιακά έργα που θα οδηγούν σε υποβάθμιση και καταστροφή του περιβάλλοντος

– Η συμμετοχή και ανάληψη ευθυνών πολιτικής προστασίας και ειδικότερα η ανάληψη δράσεων που αφορούν την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών με ιδιαίτερη έμφαση και εξειδίκευση σε αυτές που αναφέρονται στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου καλούν πολίτες να πλαισιώσουν τον σύλλογο και τις προσπάθειες τους , να εγγραφούν μέλη και να πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις και στις ενέργειες για την σωτηρία του υγροβιότοπου από την υποβάθμιση και την σταδιακή εξαφάνισή του.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο