Εκπόνηση μελέτης για ίδρυση νέων τμημάτων του ΔΠΘ σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα.

Στην ακαδημαϊκή διεύρυνση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στοχεύει η Σύγκλητος, μετά από πρόσφατη συνεδρίασή της. Μεταξύ των νέων τμημάτων, η ίδρυση των οποίων θα μελετηθεί το επόμενο διάστημα, είναι και η σχολή Κτηνιατρικής όπως και Τμήμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ενταγμένο στη Σχολή Επιστημών Αγωγής, με έδρα την Αλεξανδρούπολη αλλά και Τμήμα Διαιτολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, ενταγμένο στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, με έδρα την Ορεστιάδα, της συγκεκριμένης σχολής είχε προηγηθεί πρόταση της συνέλευσης του ιατρικού τμήματος του ΔΠΘ.

Η Σύγκλητος του ΔΠΘ συνεδρίασε στις 27 Απριλίου και μετά από διεξοδική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

 • Τους ιστορικά ιδιαίτερους λόγους της ίδρυσης και της λειτουργίας του ΔΠΘ.
 • Το διαχρονικό ρόλο του ως πνευματικού καθιδρύματος αλλά και ως του σημαντικότερου αναπτυξιακού φορέα που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή.
 • Το γεγονός ότι αποτελεί το μοναδικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Περιφέρειας ΑΜΘ,η οποία παρόλο που συγκαταλέγεται σε μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο αναδεικνύεται στις μέρες μας σε χώρο σημαντικών, γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων.
 • Την ανάγκη για την κάλυψη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών σε συνδυασμό και με την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων.
 • Την επιβεβαίωση των δυνατοτήτων του ΔΠΘ όπως αυτό παρουσιάζεται και μέσα από την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης καθώς και την προτροπή των αξιολογητών για περαιτέρω ανάπτυξη του.

Αποφάσισε τη σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας για ίδρυση Τμημάτων Προπτυχιακών Σπουδών για:

 • Κτηνιατρική Σχολή με έδρα την Αλεξανδρούπολη.
 • Τμήμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ενταγμένο στη Σχολή Επιστημών Αγωγής, με έδρα την Αλεξανδρούπολη.
 • Τμήμα Διαιτολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, ενταγμένο στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, με έδρα την Ορεστιάδα,.
 • Τμήμα Ειδικής Φυσικής Αγωγής,ενταγμένο στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα την Κομοτηνή.
 • Τμήμα Ψυχολογίας, με έδρα την Κομοτηνή.
 • Τμήμα Μηχανικών Πετρελαίων και Φυσικού Αερίου,ενταγμένο στην Πολυτεχνική Σχολή, με έδρα την Ξάνθη.

Επίσης αποφασίστηκε να επικαιροποιήσει το σχετικό φάκελο για την ίδρυση της Φυσικομαθηματικής Σχολής του ΔΠΘ,  ο οποίος έχει ήδη κατατεθεί στο ΥΠΕΠΘ, με Τμήματα Φυσικής και Χημείας με έδρα την Καβάλα και Πληροφορικής και Μαθηματικών με έδρα τη Δράμα.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο