Εκλογές για νέο Περιφερειάρχη ΑΜΘ

Με νωπή ακόμη τη θλίψη για τη μεγάλη απώλεια του Γιώργου Παυλίδη, τα μέλη της «Περιφερειακής Αναγέννησης», της παράταξης της οποίας ηγήθηκε και κατάφερε να αναδείξει στο ‘τιμόνι’ της περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ψηφίζουν, την ερχόμενη Κυριακή 30 Οκτωβρίου για τον αντικαταστάτη του.

Με τα στενά χρονικά πλαίσια που θέτει ο Καλλικράτης, η εκλογή του νέου Περιφερειάρχη θα πρέπει να γίνει μέσα σε 15 μέρες αφότου κενώθηκε η θέση. Ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλος της παράταξης, εν προκειμένω ο Κωνσταντίνος Εξακουστός, καλεί τα υπόλοιπα 35 μέλη της πλειοψηφίας για να εκλέξουν τον νέο περιφερειάρχη, σε μία διαδικασία, κατά την οποία, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά.
Οι υποψήφιοι, επίσημοι και ανεπίσημοι, έχουν ξεκινήσει επαφές, προσπαθώντας να ζυγίσουν πρόσωπα και καταστάσεις. Κοινός τόπος όλων, το καλό της περιφέρειας και η ενότητα της παράταξης.

Τι προβλέπει ο Καλλικράτης

1. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού, που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στην πολυπληθέστερη περιφερειακή ενότητα (Κωνσταντίνος Εξακουστός) και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν, με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων του συνδυασμού, έναν από αυτούς, ως περιφερειάρχη. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο της περιφέρειας, ακόμη και την παραμονή της συνεδρίασης.

2. Αν ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες κανείς δε συγκεντρώνει την πλειοψηφία που απαιτεί η παράγραφος 1, γίνεται τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Όλες οι ψηφοφορίες γίνονται στην ίδια συνεδρίαση. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι έλαβαν ίσο αριθμό ψήφων, γίνεται κλήρωση ανάμεσά τους. Για την εκλογή αυτή γίνεται λεπτομερής μνεία στα πρακτικά.

3. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή αν η συνεδρίαση ματαιωθεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2.

4. Αν και στη συνεδρίαση αυτή δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγεται απευθείας ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.

5. Η απόφαση για την εκλογή του περιφερειάρχη υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών στον οικείο Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη της περιοχής της περιφέρειας ελέγχει τη νομιμότητά της και εκδίδει απόφαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, αφότου την έλαβε. Αν ο Ελεγκτής Νομιμότητας ακυρώσει την εκλογή του περιφερειάρχη, οι σύμβουλοι συνέρχονται πάλι για να εκλέξουν περιφερειάρχη την πρώτη Κυριακή μετά πάροδο τριών (3) ημερών από την περιέλευση της ακυρωτικής απόφασης στην περιφέρεια και τηρείται η προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω διαδικασία.

6. Αν αυτός που έχει εκλεγεί περιφερειάρχης αποποιηθεί την εκλογή του, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του ή η θέση του μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εγκατάσταση των αρχών της περιφέρειας, τα καθήκοντά του εκτελεί, μέχρι να εκλεγεί νέος περιφερειάρχης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4, ο αιρετός αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας της έδρας της περιφέρειας. Η προθεσμία της παραγράφου 1 για την εκλογή νέου περιφερειάρχη αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης των αρχών της περιφέρειας. Σε όλες τις περιπτώσεις της παρούσας ο Ελεγκτής Νομιμότητας εκδίδει διαπιστωτική πράξη.

Οι ενδιαφερόμενοι

Μέχρι στιγμής, επίσημα, έχουν ανακοινώσει τις υποψηφιότητές τους, ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς και ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας Ανάργυρος Πατακάκης. Πληροφορίες αναφέρουν πως μέσα στις επόμενες ώρες, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι 3 αντιπεριφερειάρχες Ροδόπης Χρήστος Μέτιος, Ξάνθης Κώστας Ζαγναφέρης και Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος. Φυσικά, υποψήφιος μπορεί να είναι και οποιοσδήποτε άλλος περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης Παυλίδη, με τα ονόματα του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου Κώστα Αντωνιάδη, αλλά και του Μιχάλη Αμοιρίδη να ακούγονται έντονα, αν και ο τελευταίος μάλλον δεν θα προχωρήσει.

Ωστόσο, μέχρι την Κυριακή πολλά μπορούν να αλλάξουν και η διαδικασία, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία, όπως αποφασίστηκε, θα ονομαστεί σε αίθουσα «Γιώργου Παυλίδη», είναι όσο ενδιαφέρουσα, άλλο τόσο απρόβλεπτη.

Δήλωση υποψηφιότητας του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας Αν. Πατακάκη

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης με την ακόλουθη δήλωση ανακοινώνει την υποψηφιότητα του για την θέση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

«Με αίσθημα ευθύνης και την υποστήριξη του συνόλου των περιφερειακών συμβούλων της Δράμας, ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου για την θέση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Το κενό που άφησε ο αείμνηστος φίλος, συνεργάτης και συναγωνιστής, ο Περιφερειάρχης μας, Γιώργος Παυλίδης είναι μεγάλο.
Με οδηγό το έργο του, καλούμαστε να συνεχίσουμε, ενωμένοι, με ήθος και δημιουργικότητα, την προσπάθεια να καταστήσουμε την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. πρωταγωνίστρια.

Με την υποψηφιότητα μου θέλω να ενώσω την Περιφερειακή Αναγέννηση στο κοινό όραμα.

Πιστεύω στην άσκηση της διοίκησης με ανοιχτές πόρτες.

Πιστεύω και υπηρετώ την διοίκηση που ακούει και συνομιλεί με την κοινωνία.

Η εμπειρία που απέκτησα από την 20ετή και πλέον πορεία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι αρχές και η αποτελεσματικότητα μου, συναινούν στο ότι μπορώ να ανταποκριθώ με αξιώσεις σε αυτήν την θέση ευθύνης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να συνεχίσουμε το ξεχωριστό έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με πίστη στις δυνατότητες του ακριτικού μας τόπου.
Το όραμά μου για την περιφέρειά μας είναι να εξελιχθεί σε έναν τόπο όπου οι νέοι άνθρωποι θα θέλουν να μείνουν, να δημιουργήσουν

τις οικογένειες τους, να χτίσουν το μέλλον τους και να ζήσουν με αξιοπρέπεια.

Σας απευθύνω κάλεσμα συστράτευσης, γιατί η επιτυχημένη πορεία της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. είναι ευθύνη όλων μας».

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr