Διευκρινίσεις του ΟΛΑ για τα 43 στρέμματα προς το Δήμο Αλεξανδρούπολης

 «Ο Οργανισμός έχει ξεκινήσει η διαδικασία για οριστικό αποχαρακτηρισμό και παραχώρηση της έκτασης στο δήμο, όχι μόνο για 13 χρόνια». Με την παραχώρηση αυτή, ο δήμος μπορεί, επιτέλους, να αναπλάσει ένα ζωτικό τμήμα της παραλιακής οδού.

Η διαδικασία για τον οριστικό αποχαρακτηρισμό και εν συνεχεία παραχώρηση – όχι μόνο για 13 χρόνια – εκτάσεων της χερσαίας ζώνης του λιμανιού στον Δήμο Αλεξανδρούπολης έχει ήδη ξεκινήσει από τον Οργανισμό Λιμένος. Αυτό τονίζεται, μεταξύ άλλων, σε σχετική ανακοίνωση του ΟΛΑ, αναφορικά με την έκταση των 43 στρεμμάτων στη δυτική χερσαία ζώνη, η οποία παραχωρείται στο δήμο προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει στην ανάπλασή της, εκμεταλλευόμενος τα περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ που εξασφάλισε μέσα από το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, στο οποίο μάλιστα, η συνολική του πρόταση, ήρθε πρώτη μεταξύ έξι πόλεων της ΑΜΘ.

Η ανακοίνωση έγινε πριν λίγες μέρες και από τον υπουργό Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Αλεξανδρούπολη. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΛΑ, «για την σωστή και πλήρη  ενημέρωση των δημοτών και κάθε ενδιαφερόμενου», αφήνει αιχμές για «απόψεις που διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα».

Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός το αίτημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης προς τον ΟΛΑ αφορούσε στην «παραχώρηση χρήσης για εκτέλεση έργου» έκτασης περίπου 43 στρ. τμήματος της δυτικής Χερσαίας Ζώνης, για χρονικό διάστημα 13 ετών. Αφορούσε δηλαδή μία έκταση, στην οποία πρόκειται  να γίνουν έργα αναβάθμισης με πεζόδρομους, ποδηλατόδρομο, αθλοπαιδιές κ.α., βάσει μελέτης που έχει συνταχθεί και εγκριθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020. Βασικό προαπαιτούμενο για την ωριμότητα του φακέλου και επομένως τη χρηματοδότηση του έργου ήταν όπως, ο φορέας υλοποίησής του, δηλαδή ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, έχει και τη χρήση του χώρου για το αιτηθέν διάστημα παραχώρησης.

Ο Οργανισμός Λιμένα μέσω του Διοικητικού του Συμβουλίου και στη συνέχεια μέτοχός του, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και της κοινωνικής του ευθύνης, της συνεργασίας με όλους τους θεσμικούς φορείς   καταρχήν και επ’ αγαθώ των δημοτών και της ικανοποίησης του διαχρονικού αιτήματος των κατοίκων της Αλεξανδρούπολης για την ανάπλαση της δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμένος, συμφώνησαν κι αποφάσισαν την παραχώρηση του συνόλου της έκτασης που αιτήθηκε ο Δήμος. Η ανωτέρω διαδικασία παραχώρησης υπάγεται στις διατάξεις του Άρθρου 24 του ν.2971/2001 περί παραχωρήσεων σε ζώνες λιμένων αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Α.Ε., που συνοδεύεται από εκτέλεση έργου. Βάσει αυτών, οι  Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Λ.Α. Α.Ε και του μετόχου του και επομένως η παραχώρηση χρήσης της έκτασης  των 43 στρ. για  την εκτέλεση του έργου της ανάπλασης, όπως επίσης και η ίδια η μελέτη και η εκτέλεση του έργου, έπρεπε να εγκριθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) με σχετική απόφαση του Υπουργού.

Ως κατάληξη των ανωτέρω ενεργειών – διαδικασιών, πριν από λίγες μέρες το Υπουργείο ΝΑ.Ν.Π. – με απόφαση του Υπουργού κ. Π. Κουρουμπλή – ενέκρινε την παραχώρηση, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί το καθοριζόμενο από τη μελέτη έργο αναβάθμισης της περιοχής.

Η προαναφερόμενη έκταση, η χρήση της οποίας παραχωρήθηκε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, εξακολουθεί να ανήκει και σήμερα στη Χερσαία Ζώνη του λιμένα.

Η διαδικασία για τον οριστικό αποχαρακτηρισμό και εν συνεχεία παραχώρηση – και όχι μόνο για 13 χρόνια – εκτάσεων της Χερσαίας Ζώνης στον Δήμο προβλέπει:

–   επικαιροποίηση του Master Plan του λιμένα για την διακρίβωση τυχόν εκτάσεων που δεν εξυπηρετούν σήμερα ή στο μέλλον λιμενικές υπηρεσίες,

–    αποχαρακτηρισμό – απένταξη των εκτάσεων αυτών από την Χερσαία Ζώνη μέσω της διαδικασίας τροποποίησης της χερσαίας ζώνης λιμένα, που διέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 21 ν.2971/2001 και σχετική  τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης του 2003 (μεταξύ Ο.Λ.Α. και Ελληνικού Δημοσίου)

–     οριστική απόδοση – παραχώρηση των εκτάσεων αυτών στους όμορους Δήμους ύστερα από ανάλογο αίτημα.

Όπως σημειώνει ο Οργανισμός, η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει από τον ΟΛΑ, με την επικαιροποίηση του Master Plan του λιμένα, την επαναχωροθέτηση των λιμενικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεών του και τον εντοπισμό των εκτάσεων που δεν είναι αναγκαίες για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του Οργανισμού, ούτως ώστε να ακολουθήσει η ανωτέρω διαδικασία απένταξής τους από τη Χερσαία Ζώνη λιμένος.

«Σε κάθε περίπτωση», καταλήγει η ανακοίνωση, «η παραχώρηση της έκτασης των 43 στρ. για 13 χρόνια δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο Αλεξανδρούπολης να εντάξει και να υλοποιήσει μέσω του προγράμματος Β.Α.Α. το έργο αναβάθμισης της αιτηθείσας έκτασης, να μη  «χαθεί»  από την πόλη μας ένα ποσό της τάξης των 2,5 εκ. ευρώ και να αναβαθμισθεί έτσι μία περιοχή στην καρδιά της πόλης προς χρήση και όφελος των δημοτών και επισκεπτών».

Επιμέλεια: Κική Ηπειρώτου

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο