Δημοπρατείται η πρώτη φάση ανάπλασης της παραλιακής της Αλεξανδρούπολης

Της Κικής Ηπειρώτου

Το έργο «Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη» δημοπρατεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την κατασκευή της πρώτης φάσης της πολυαναμενόμενης ανάπλασης του παραλιακού μετώπου σε διάστημα 18 μηνών και με προϋπολογισμό περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.

Η συγκεκριμένη ανάπλαση αφορά το τμήμα από την στροφή του Εγνατία ως την Αργώ. Σημειώνεται πως στο ίδιο κομμάτι, είχε προηγηθεί, το 2014, η υλοποίηση έργων προστασίας από τη διάβρωση, ωστόσο χρειάστηκαν 4 χρόνια για να προχωρήσει η επόμενη φάση του. Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2017, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης Χρήστος Μέτιος ενέκρινε τη χρηματοδότηση -μέσω ΕΣΠΑ- για την ανάπλαση της παραλιακής, η οποία χωρίζεται σε τρία έργα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 5 εκ ευρώ.

Πρόκειται για τα έργα: «Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη», «Ανάπλαση δυτικής χερσαίας ζώνης λιμένα Αλεξανδρούπολης» και «Επέκταση ποδηλατοδρόμου και διαμόρφωση νέου χώρου στάθμευσης», τα οποία, ως γνωστόν, αποτελούσαν τις βασικές προτάσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του προγράμματος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Το πρώτο έργο που δημοπρατείται σήμερα είναι η «Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη», προϋπολογισμού 1.192.201 ευρώ, που προβλέπει την αποκατάσταση του τοπίου της παραλιακής ζώνης και την περιβαλλοντική αναβάθμιση μιας έκτασης 7.265 τετραγωνικών μέτρων.  Προβλέπεται η δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, χώρου παιδικής χαράς και ξύλινου διαδρόμου περιπάτου με τη χρήση σύγχρονων υλικών εναρμονισμένων με το περιβάλλον καθώς και ανασχεδιασμό του χώρου εστίασης-αναψυχής με την κατασκευή πέργκολων. Όλες οι παρεμβάσεις θα έχουν ήπιο χαρακτήρα. Η έκταση προς διαμόρφωση θα είναι παντού προσβάσιμη και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς προβλέπεται η δημιουργία λωρίδας τυφλών και ράμπες ΑΜΕΑ. Σε όλη τη ζώνη της λειτουργικής αποκατάστασης προβλέπεται εγκατάσταση δικτύου αυτόματου ποτίσματος, φύτευση γκαζόν, δένδρων και θάμνων, εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  Ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 5/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11/06/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο