Δημιουργικές λύσεις για την παραοικονομία πρότεινε από την Ορεστιάδα το Επιμελητήριο Έβρου

Επιμέλεια: Κική Ηπειρώτου

Μία σειρά προτάσεων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της παραοικονομίας, ένα φαινόμενο που έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις και στον νομό μας, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους επαγγελματίες του βορείου τμήματος του νομού, τα μέλη του Επιμελητηρίου Έβρου που πραγματοποίησαν σχετική εκδήλωση στην Ορεστιάδα, το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης.

Σκοπός της δράσης ήταν η διερεύνηση πρακτικών λύσεων που μπορεί ο φορέας να υλοποιήσει  για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο βόρειο τμήμα της Π.Ε. Έβρου. Την εκδήλωση συντόνισε ο Γιάννης Βαταμίδης, μέλος του ΔΣ του επιμελητηρίου, και εισηγητές ήταν ο Θάνος Πανταζής, Οικονομικός Σύμβουλος του Επιμελητηρίου και ο Λεωνίδας Σκερλετόπουλος, Σύμβουλος Μάρκετινγκ και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Φορέα.

Η εκδήλωση σχεδιάστηκε να υλοποιηθεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάστηκε η υφιστάμενη οικονομική κατάσταση, το ειδικό επιχειρηματικό περιβάλλον του Έβρου και οι ενέργειες που έχει κάνει το Επιμελητήριο τα τελευταία έτη. Στο δεύτερο μέρος αναζητήθηκαν λύσεις μέσω μιας δημιουργικής διαδικασίας από τους ίδιους τους επαγγελματίες με στόχο την συν-δημιουργία πρακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση της παραοικονομίας στον Έβρο.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση, σε ό,τι αφορά το επιχειρηματικό τοπίο στον Έβρο, το οποίο μαστίζεται από: αποβιομηχάνιση, αποεπένδυση, παρεμπόριο, παραοικονομία, καθολικό ανταγωνισμό από γειτονικές χώρες, αδύναμη ενεργό ζήτηση – μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα, φορολογικές επιβαρύνσεις και αστικοποίηση της υπαίθρου.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στις ενέργειες του Επιμελητηρίου σε μορφή παρεμβάσεων, δράσεων και διεκδικήσεων. Επιπρόσθετα παρουσιάστηκαν εργαλεία όπως οι συμμετοχές σε εκθέσεις η συνεργασία με το «Δίκτυο Πράξη» και το «Enterprise Europe Network» και τρόποι αξιοποίησης των εν λόγω συνεργειών. Η πρώτη ενότητα έκλεισε παρουσιάζοντας τα κανάλια, μέσα και τους τρόπους πληροφόρησης του Επιμελητήριο Έβρου για νέα προγράμματα, δράσεις και ευκαιρίες, καλώντας τα μέλη να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας για την διασφάλιση της έγκαιρης ενημέρωσης τους.

Στο δεύτερο μέρος τα βασικά θέματα που τέθηκαν ως προβληματισμοί, ήταν, μεταξύ άλλων, το ύψος της «ατέλειας» που επιτρέπει συναλλαγές μέχρι το ύψος των 175 ευρώ και η αποτελεσματικότητα των ελέγχων στους τελωνειακούς σταθμούς. Επιπλέον αναφέρθηκε ότι οι καταναλωτές έχουν καταναλωτική συνείδηση, η οποία αποδεικνύεται από το πρόσφατο εμπάργκο κατά την περίοδο της σύλληψης των δύο Ελλήνων στρατιωτών,  ωστόσο η έλλειψη πληροφόρησης και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών συμβάλουν στην κατανάλωση από τις γειτονικές χώρες. Επιπρόσθετα τέθηκε το ζήτημα της εξάπλωσης της τάσης διαδικτυακών αγορών με έμφαση στις καταναλωτικές συνήθειες της νέας γενιάς και  στις πωλήσεις που πραγματοποιούνται παράτυπα από σελίδες που λειτουργούν  φυσικά πρόσωπα, χωρίς υπόσταση και νομική οντότητα.  Επίσης, τέθηκε η ανάγκη για την συλλογική προσπάθεια και ενεργοποίηση μεγαλύτερου μέρους των ελευθέρων επαγγελματιών για την εύρεση πρακτικών λύσεων, με έμφαση στην έλλειψη συλλογικού πνεύματος και συνεργασίας.

Οι προτάσεις

Η ενότητα των προτάσεων που προέκυψαν, συνοψίζεται στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες τάσεις, την κατανόηση των καταναλωτών και την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Πιο ειδικά, αναφέρθηκε η ανάγκη, οι επιχειρήσεις να δημιουργήσουν πιο ελκυστικά προϊόντα και υπηρεσίες, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες και η αξιοποίηση των εργαλείων του ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων και απόκτηση χρηστικής γνώσης. Στο πεδίο της ενίσχυσης της ελκυστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, επικράτησε η πρόταση της κατανόησης των κινήτρων και της συμπεριφοράς των καταναλωτών που πραγματοποιούν αγορές από τις γειτονικές χώρες.

Η επίγνωση των κινήτρων και της καταναλωτικής συμπεριφοράς, θα λειτουργήσει καταλυτικά ως πλατφόρμα για την διαμόρφωση μιας πρακτικά ελκυστικής πρότασης αξίας από τις επιχειρήσεις. Το Επιμελητήριο Έβρου σε συνέχεια των προτάσεων θα προχωρήσει στην διερεύνηση και τον σχεδιασμό για την υλοποίηση των παραπάνω  ενεργειών.

Συγκεκριμένα, κάποιες από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν:

-Να επιδοτείται το τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος, ή να παρέχεται η δυνατότητα για μειωμένο τιμολόγιο στις βιοτεχνικές, βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις του ακριτικού νομού μας.

-Να επιδοτείται το χρηματοοικονομικό κόστος των μεταποιητικών, τουριστικών και εμπορικών επιχειρήσεων του Νομού, μέσα από την επιδότηση του επιτοκίου δανεισμού, τόσο των δανείων για επενδύσεις, για τους τρεχούμενους δανειακούς λογαριασμούς των κεφαλαίων κίνησης, καθώς και πάσης φύσης δανείων.

-Το συνολικό ποσοστό επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων από τον αναπτυξιακό νόμο, θα πρέπει να διέπεται από μία κλιμάκωση λαμβάνοντας υπόψη και την γεωγραφική θέση του κάθε Νομού. Έτσι για τον Νομό Έβρου, ο οποίος βρίσκεται στο ανατολικότερο και βορειότερο άκρο της επικράτειας θα πρέπει να θεσπισθεί υψηλότερο ποσοστό ενίσχυσης σε σύγκριση με τις άλλες γεωγραφικές περιοχές, ακόμη και εντός της Περιφέρειας, έτσι ώστε να αποτελεί ένα ουσιαστικό κίνητρο για την προσέλκυση επενδύσεων. Το ποσοστό αυτό ζητείται να είναι αυξημένο κατά 10%από τις άλλες περιοχές.

-Να επιδοτείται το κόστος μεταφοράς, μέσω της:

a.Μείωσης των τελών κυκλοφορίας για τα Φ.Ι.Χ και Φ.Δ.Χ. που η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στον Ν.Έβρου.

b.Επιστροφή (μερική ή ολική) του φόρου στα καύσιμα κίνησης για μια συγκεκριμένη ποσότητα, ανά όχημα κατ΄ έτος. (πχ. επιστροφή του φόρου για 1000λίτρα ανά όχημα, σε ετήσιαβάση)

-Να επιδοτείται το κόστος εργασίας, με άμεσο και αυξημένο τρόπο, δηλαδή μέσω της μείωσης των καταβεβλημένων εισφορών, για τις όλες επιχειρήσεις που απασχολούν εργατικό δυναμικό την περιοχήτουΝ.Έβρου.

-Η επιδότηση του 12% των εισφορών να αφαιρεθεί από τις τρέχουσες εισφορές των μεταποιητικών μονάδων, και όχι να προκαταβάλλεται από τις επιχειρήσεις και να λαμβάνεται με μεγάλη καθυστέρηση, επιβαρύνοντας την αδύναμη ρευστότητα τους.

-Να θεσμοθετηθούν μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές έτσι ώστε ο Νομός Έβρου να εξισωθεί φορολογικά με τις άλλες γειτονικές οικονομίες (Τουρκία, Βουλγαρία), όπου οι φορολογία των επιχειρήσεων είναι σαφώς χαμηλότερη.

-Είναι επίσης σημαντικό οι προτάσεις αυτές να συνδυασθούν με την δυνατότητα αύξησης των αφορολογήτων αποθεματικών, καθώς επίσης και των συντελεστών απόσβεσης, για τις επιχείρησης που δημιουργούν και επενδύουν στο Νομό Έβρου.

-Να προσφερθούν επιμέρους χρηματοδοτικά κίνητρα (επιχορήγηση κεφαλαίου εγκατάστασης και λειτουργίας) για επενδύσεις που αφορούν τον τουρισμό, και συγκεκριμένα τις επιμέρους θεματικές ενότητες του, που σχετίζονται με τον Νομό μας, όπως τον ιαματικό τουρισμό, τον συνεδριακό τουρισμό,και τον αγροτουρισμό.

-Έμφαση να δοθεί στην χρηματοδοτική ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων (σκόρδο, τεύτλα κ.α.) και κτηνοτροφικών προϊόντων (γαλακτοκομικά, ζωοτροφές κ.α.) που παράγονται στη οικονομία του Έβρου. Η ενίσχυση αυτή δύναται να περιλαμβάνει την επιχορήγηση κεφαλαίων, επιτοκίου και μη μισθολογικού κόστους.

-Να δοθεί έμφαση στην παροχή ανταγωνιστικών κινήτρων για την ενίσχυση επιμέρους κλαδικών δραστηριοτήτων στους τομείς της μεταποίησης των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων που παράγονται στη οικονομία του Έβρου. Τα κίνητρα αυτά δύναται να έχουν φορολογικό, χρηματοδοτικό και ασφαλιστικό χαρακτήρα (πχ χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές, τέλος επιτηδεύματος, άμεσες χρηματοδοτήσεις – επιχορηγήσεις επενδύσεων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδοκ.α.)

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο