Δεν «βλέπει» υπερτιμολόγηση στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Αθήνα η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Τι έδειξε η έρευνα της αρμόδιας αρχής, μετά από τις διαμαρτυρίες φορέων για τα ακριβά αεροπορικά εισιτήρια. «Ομάδα θεσμικών του Έβρου είναι σε επαφή με διάφορες αεροπορικές εταιρίες προκειμένου να σπάσει τη μονοπωλιακή πρακτική της Aegean» αναφέρει ο δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης

Της Κικής Ηπειρώτου

«Με βάση την μέχρι τώρα έρευνα, καθώς και τα στοιχεία τα οποία θέσατε υπόψη μας, δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι η τιμολογιακή πολιτική της Aegean στις αεροπορικές γραμμές  των νομών Έβρου και Ροδόπης συνιστά υπερβολική τιμολόγηση κατά παράβαση του αρ.2 του Ν.3959/2011. Εκτιμάται πάντως ότι η ύπαρξη ανταγωνιστών της Aegean στις αεροπορικές γραμμές που αυτή εξυπηρετεί συνδέεται με χαμηλότερες τιμές, όμως η είσοδος ενός ανταγωνιστή της Aegean σε μία αεροπορική γραμμή είναι επιχειρηματική απόφαση και δεν αποτελεί αυτοτελώς θέμα του δικαίου του ανταγωνισμού».

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της 12σέλιδης απάντησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού προς τους φορείς του Έβρου, οι οποίοι κατέθεσαν υπόψιν της αρμόδιας αρχής συγκεκριμένη επιχειρηματολογία, με την οποία έθιγαν το υπερβολικό κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Αθήνα. Την επιστολή του προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μαζί με την σχετική αλληλογραφία του Δήμου, τόσο με την Aegean, όσο και με το υπουργείο Μεταφορών, έδωσε χθες στη δημοσιότητα  ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης, απαντώντας σε «όλα όσα δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες ημέρες για παράλειψη ενεργειών των θεσμικών σε ό,τι αφορά το ακριβό αντίτιμο εισιτηρίου της Aegean για την αεροπορική σύνδεση Αλεξανδρούπολη-Αθήνα, Αθήνα-Αλεξανδρούπολη».

Τα βασικά σημεία της απάντησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Στην εκτενή απάντηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με ημερομηνία 20/11/2017, αναλύονται τα συμπεράσματα προκαταρκτικής έρευνας που διενήργησε η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, ως προς τους ισχυρισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με στόχο να διαπιστωθεί αν μπορεί να στοιχειοθετηθεί παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού, με βάση τα εξής κριτήρια: α) αν υφίσταται υπερβολική δυσαναλογία μεταξύ των δαπανών που έγιναν από τη δεσπόζουσα επιχείρηση (ήτοι του κόστους) και της τιμής που ζητήθηκε β) σε περίπτωση που προκύπτει τέτοια δυσαναλογία, θα πρέπει να εξεταστεί αν η επιβληθείσα τιμή ήταν μη δίκαιη είτε κατ’ απόλυτη έννοια είτε σε σύγκριση με την τιμή των ανταγωνιστικών προϊόντων.

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού εξέτασε τις τιμές για το διάστημα από Μάρτιο ως  Ιούλιο του 2017 σε διάφορες γραμμές της Aegean, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής Αλεξανδρούπολη-Αθήνα. Συγκρίνοντας τη μέση χαμηλότερη τιμή σε κάθε γραμμή, αλλά και τους προορισμούς, τα αεροδρόμια, την κίνηση σε αυτά, την δραστηριοποίηση low – cost εταιρειών, συμπεραίνει πως δεν μπορεί να συγκριθεί η δική μας γραμμή με γραμμές όπως Θεσσαλονίκη-Αθήνα ή Χανιά-Αθήνα, αφού τα μεγέθη είναι σε όλα τα επίπεδα ανόμοια. Όπως τονίζει η ΓΔΑ, «οι διαφορές αυτές δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος ως προς τη σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα, προκειμένου  να πληρωθεί το κριτήριο β). Ως προς το κριτήριο α) καταρχήν επισημαίνεται ότι έχει κριθεί ότι μία τιμή είναι υπέρμετρα υψηλή, όταν τελεί σε δυσαναλογία προς την οικονομική αξία της προσφερόμενης παροχής, ιδίως όταν το περιθώριο κέρδους είναι υπερβολικό σε σχέση με το κόστος παραγωγής του προϊόντος… Από τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανωτέρω έρευνα της ΓΔΑ, προκύπτει ότι στους προορισμούς εσωτερικού που ερευνήθηκαν και στους οποίους δραστηριοποιείται μόνο η εταιρεία Aegean, με προορισμό την Αθήνα, η μέση χαμηλότερη τιμή της εταιρείας κυμαίνεται από 99,9 ευρώ έως 133,27 ευρώ. Περαιτέρω, η μέση χαμηλότερη τιμή της εταιρείας ειδικώς στην αεροπορική γραμμή Αλεξανδρούπολη-Αθήνα-Αλεξανδρούπολη, 128,85 ευρώ, δεν αποκλίνει σημαντικά ούτε από το μέσο ναύλο της εταιρείας, ούτε από τη μέση χαμηλότερη τιμή σε άλλους προορισμούς όπου δραστηριοποιείται μόνο η Aegean».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού κλείνει την επιστολή του, προαναγγέλλοντας περαιτέρω αυτεπάγγελτη έρευνα με βάση τα στοιχεία και τις καταγγελίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, «η οποία θα διενεργηθεί κατά τη σειρά των προτεραιοτήτων της».

Νορμάλ οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Αθήνα σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Οι ενέργειες των φορέων του Έβρου

Ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται στις ενέργειε ςπου έχουν γίνει γύρω από τα θέμα, αλλά και σε όσα σχεδιάζονται από εδώ και στο εξής, προκειμένου να σπάσει το μονοπώλιο της Aegean.

«Ήδη από το 2012 ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης με συνεχείς παρεμβάσεις και επιστολές προς τους αρμόδιους φορείς ζητούσε όχι μόνο τη μείωση του αντιτίμου αλλά και τη σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με άλλους προορισμούς (βλ. επιστολές 567-19/06/2012 και 157-16/12/2015). Μάλιστα στις 13/04/2016 ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης αλλά και ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Έβρου απέστειλαν επιστολή προς τον Υπουργό Μεταφορών, κ. Σπίρτζη, την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, διαμαρτυρόμενοι και καταγγέλλοντας το ακριβό τίμημα του εισιτηρίου για την αεροπορική σύνδεση Αλεξανδρούπολη- Αθήνα-Αλεξανδρούπολη, δυσανάλογου του εισοδήματος των Θρακιωτών και τη μονοπωλιακή του διάσταση. Η απάντηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ήρθε στις 20 Νοεμβρίου 2017 και την παραθέτουμε αυτούσια.

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελο Λαμπάκης προσπάθησε μέσω του Υπουργείου Τουρισμού ενημερώνοντας την κα Κουντουρά, να βρουν λύση προκειμένου να μειωθεί το ακριβό αυτό αντίτιμο.

Οι προσπάθειες αυτές συνεχίστηκαν με επαφές που πραγματοποίησε ο Δήμαρχος με εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρίας Aegean σε ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την αποστολή της επιστολής μέχρι και τη λήψη της σχετικής απάντησης και

Σχηματίστηκε ομάδα θεσμικών αποτελούμενη από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Έβρου και τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, η οποία εδώ και μήνες έρχεται σε επαφή με διάφορες αεροπορικές εταιρίες προκειμένου να σπάσει τη μονοπωλιακή πρακτική της Aegean.

Θεωρούμε ότι απάντηση αυτή είναι αρκετή για να καταλάβουν κάποιοι ότι πριν αναφερθούν σε παραλείψεις θεσμικών, καλό θα ήταν να βουτάν τη γλώσσα στη μνήμη».

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο