Δακτυλιώσεις με ….Ιστορία, στο Δέλτα Έβρου!

Δίνει πολύτιμα στοιχεία σχετικά με τη ζωή και τη βιολογία των πουλιών. Κατά την περίοδο 2010-2015 συνεχίστηκε από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, το Πρόγραμμα αναδεικνύοντας το Δέλτα τον πρώτο υγρότοπο στην Ελλάδα σε αριθμό δακτυλιωμένων πουλιών.

Η δακτυλίωση, είναι μια μέθοδος μελέτης που χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον κόσμο για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τη ζωή των άγριων πουλιών. Εφαρμόστηκε πρώτη φορά για επιστημονικούς λόγους από τον Hans Mortensenτο 1899 στη Δανία, ο οποίος τοποθέτησε μεταλλικά δακτυλίδια χαραγμένα με αριθμούς σε πουλιά.

Η δακτυλίωση, μας δίνει πολύτιμα στοιχεία σχετικά με τη ζωή και τη βιολογία των πουλιών όπως οι μεταναστεύσεις, οι περιοχές φωλιάσματος, ανάπαυσης, διαχείμασης και πτερόρροιας καθώς και άλλες ειδικότερες παραμέτρους της ζωής των πουλιών, όπως π.χ. θνησιμότητα, πληθυσμιακές μεταβολές, μακροβιότητα, κα.

Κατά την περίοδο 2010-2015 συνεχίστηκε από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, το Πρόγραμμα δακτυλίωσης πουλιών – που ξεκίνησε ήδη την δεκαετία του 1990 με πρωτεργάτη τον Βέλγο ορνιθολόγο Didier Vangeluwe – αναδεικνύοντας το Δέλτα τον πρώτο υγρότοπο στην Ελλάδα σε αριθμό δακτυλιωμένων πουλιών.

Οι μέθοδοι που κυρίως χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα δίχτυα (mistnets) για τα στρουθιόμορφα, τα κλουβιά παγίδευσης για τα υδρόβια, ενώ για κάποια είδη έγιναν και δακτυλιώσεις νεαρών στις φωλιές.

Την εξαετία 2010-2015 δακτυλιώθηκαν συνολικά πάνω από 9.100 πουλιά! Τα περισσότερα από αυτά (περ. 65%) ήταν στρουθιόμορφα τα οποία ‘’πιάστηκαν’’ και κατόπιν δακτυλιώθηκαν μέσω της μεθόδου των διχτυών. Ακόμη δακτυλιώθηκε σημαντικός αριθμός υδρόβιων, συγκεκριμένα παπιών και Φαλαρίδων, με τη μέθοδο των κλουβιών, με συνολικά πάνω από 830 άτομα.

Στις νησίδες του υγροτόπου δακτυλιώθηκαν στις θέσεις αναπαραγωγής 330 άτομα Κορμοράνων και γλαρονιών. Επιπλέον έγιναν δακτυλιώσεις σε Πελαργούς στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα, τοποθέτηση δακτυλιδιών και κολλάρων σε Βουβόκυκνους και δακτυλιώσεις Αγκαθοκαλημάνων.
Τέλος, σημαντικός αριθμός Ασημόγλαρων δακτυλιώθηκε στη λιμνοθάλασσα Αρωγή στη Ροδόπη, με 1.350 άτομα!

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο