Βρέθηκε ανάδοχος για το SEATRAC της Αλεξανδρούπολης

Ολοκληρώθηκε, από το δήμο Αλεξανδρούπολης, η βασική διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια και εγκατάσταση του σύγχρονου συστήματος ‘seatrac’, χάρις στο οποίο, από φέτος το καλοκαίρι, θα μπορούν και τα άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τα μπάνια τους στην πλαζ του ΕΟΤ.

Η οικονομική επιτροπή του δήμου Αλεξανδρούπολης, μετά από πρόσφατη συνεδρίασή της, ενέκρινε το πρακτική της επιτροπής του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετείχαν δύο εταιρείες. Ο διαγωνισμός, υπενθυμίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχονταν στις 35.000 ευρώ.

Οι δύο εταιρείες υπέβαλαν όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά, ωστόσο μία από τις δύο, κατέθεσε συμφερότερη οικονομική προσφορά. Η μία εταιρεία προσέφερε για την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος το ποσό των 35.000 ευρώ, ενώ η δεύτερη το ποσό των 34.634,50 ευρώ.

Η επιτροπή του διαγωνισμού πρότεινε την ανάδειξη της δεύτερης εταιρείας, με έδρα την Καβάλα, ως προσωρινής αναδόχου της προμήθειας εγκατάστασης αυτόματου συστήματος πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα του ∆ήμου Αλεξανδρούπολης διότι η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.

Μετά τη σύμφωνη γνώμη και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και εφόσον δεν υπάρξει ένσταση επί της απόφασης, η ανάδοχος εταιρεία θα προχωρήσει στην προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος seatrac στη δημοτική πλαζ, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των ατόμων με αναπηρία από όλο τον Έβρο.

Σημειώνεται πως το SEATRAC κατασκευάστηκε για να λειτουργεί ως βοηθητικός εξοπλισμός, ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με κινητική αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα ώστε να διευκολύνει την πρόσβασή τους στη θάλασσα. Η κύρια ιδέα πίσω από τη δημιουργία του ήταν να δώσει στα άτομα με αναπηρία την ευκαιρία να απολαύσουν μια απλή δραστηριότητα, όπως το κολύμπι, χωρίς καμία άλλη βοήθεια.

Το SEATRAC αποτελεί καινοτομία γιατί είναι η μοναδική διάταξη που δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία στα κάτω άκρα να εισέρχονται στη θάλασσα αυτόνομα. Είναι μη μόνιμη διάταξη, δεν απαιτείται καμία παρέμβαση στην ακτή που τοποθετείται, συνεπώς μετά το πέρας της θερινής περιόδου μπορεί να απεγκατασταθεί, επαναφέροντας την ακτή στην αρχική της κατάσταση.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο