Βρέθηκε ανάδοχος για τα σχολεία στο ΚΕΓΕ

Τον οριστικό ανάδοχο που θα αναλάβει την κατασκευή των δύο νέων σχολείων στην περιοχή του ΚΕΓΕ ανέδειξε σε έκτακτη συνεδρίασή της, την Τετάρτη, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλεξανδρούπολης. Το Γυμνάσιο και Λύκειο, με δυναμικότητα 360 μαθητών το καθένα, θα κατασκευάσει η εταιρεία SOLIS A.E. η οποία κατέθεσε τη συμφερότερη προσφορά, με μέση έκπτωση 58,3%.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου άγγιζε τα 9,5 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Τα σχολικά κτίρια, ένα 12θέσιο Γυμνάσιο και ένα 12θέσιο Λύκειο δυναμικότητας 360 μαθητών το καθένα, θα ανεγερθούν σε οικόπεδο επιφάνειας 12.068,40 μ2. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το 2021.

Σημειώνεται πως ο διεθνής διαγωνισμός για το έργο διενεργήθηκε τον περασμένο Αύγουστο. Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, ανακηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση SOLIS A.E. δίνοντας μέση έκπτωση 58,339 %.

Κατά της απόφασης αυτής κατατέθηκαν 3 προσφυγές από άλλες εταιρείες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, οι οποίες, αφού εξετάστηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού απορρίφθηκαν ομόφωνα.

Στη συνέχεια, ζητήθηκε η επικαιροποίηση κάποιων δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, τα οποία απεστάλησαν εγκαίρως, ενώ πριν από τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινώνησε με το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι δεν έχει υπάρξει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Με δεδομένο ότι πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο που αφορά κάλυψη σχολικών αναγκών, η έναρξη υλοποίησης του επείγει, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων.

Επίσης, λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του διαγωνισμού, τα στάδια του διαγωνισμού που προηγήθηκαν καθώς και αυτά που έπονται μέχρι την υπογραφή της σύμβασης είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, λόγω των προθεσμιών που μεσολαβούν μεταξύ των σταδίων. Έτσι, η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε εκτάκτως την 1η Νοεμβρίου και ομόφωνα κατακύρωσε τη σύμβαση του έργου των δύο σχολείων στον οικονομικό φορέα – εργοληπτική επιχείρηση SOLIS A.E. προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι επόμενες διαδικασίες. Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου, η ανέγερση των σχολικών συγκροτημάτων θα ξεκινούσε τον Δεκέμβριο του 2016 και θα ολοκληρώνονταν εντός του 2020.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπσόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του