Βελτίωση ή σταθεροποίηση τζίρου για 7 στις 10 επιχειρήσεις το 2017

Για πρώτη φορά από το 2013 ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης κατέγραψε βελτίωση οικονομικού κλίματος και αύξηση καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Προβληματισμός από τη μειωμένη κατανάλωση των Τούρκων επισκεπτών, παρά την αυξημένη επισκεψιμότητα.

Της Κικής Ηπειρώτου

Γλυκόπικρη είναι μάλλον η γεύση που άφησε το 2017 στους εμπόρους της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης του Εμπορικού Συλλόγου για το Οικονομικό Περιβάλλον της περασμένης χρονιάς, για πρώτη φορά από το 2013, καταγράφεται βελτίωση του οικονομικού κλίματος και ταυτόχρονη αύξηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, με 7 στους 10 επαγγελματίες να καταγράφουν βελτίωση ή σταθεροποίηση στις οικονομικές τους επιδόσεις. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, είναι έντονος ο προβληματισμός για τη μειωμένη κατανάλωση που αποτυπώνεται στην έρευνα από Τούρκους τουρίστες, παρά το γεγονός ότι πέρσι ήταν αριθμητικά περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά.

«Το εμπόριο και η τοπική επιχειρηματικότητα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις με θετική προοπτική,  με επτά στους δέκα επιχειρηματίες της Αλεξανδρούπολης να καταγράφουν βελτίωση ή σταθεροποίηση στις οικονομικές τους επιδόσεις για το 2017» σημείωσε χθες κατά την παρουσίαση της έρευνας ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κώστας Χατζημιχαήλ. Απέδωσε μάλιστα τα θετικά αυτά αποτελέσματα σε μία σειρά από παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι η ταχεία ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, η γενική θετική εντύπωση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και η σχετική πολιτική σταθερότητα.

«Τούτο βέβαια δεν σημαίνει πως έχουν επιλυθεί τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, καθώς η άτυπη στάση πληρωμών των Ελλήνων προς το ελληνικό δημόσιο ύψους 100 δις ευρώ, η εμμονή στην φορολόγηση με 900 εκατ. ευρώ νέους φόρους για το 2018 και η έξαρση της μαύρης οικονομίας συνθέτουν μία παράλληλη πραγματικότητα» σχολίασε χαρακτηριστικά ενώ ξεκαθάρισε ότι «η αναιμική αύξηση των οικονομικών επιδόσεων μέρους της τοπικής επιχειρηματικότητας ουδεμία σχέση έχει με τις προ κρίσης επιδόσεις και σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για την επιστροφή στα προ κρίσης επίπεδα, παρά σηματοδοτεί -με την ενίσχυση των προοπτικών και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης- την επιστροφή στο κλίμα του Νοεμβρίου του 2014».

Ταυτότητα έρευνας

Η φετινή έρευνα διεξήχθη με στρωματοποιημένη δειγματοληψία σε δείγμα 198 ιδιοκτητών καταστημάτων με δειγματοληπτικό πλαίσιο το μητρώο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, καλύπτοντας όλο το γεωγραφικό εύρος της Αλεξανδρούπολης, μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης, με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, και χρόνο διεξαγωγής από 3 έως 11 Ιανουαρίου 2018.

Κατά την πρακτική των περασμένων εκθέσεων, πραγματοποιήθηκε γεωγραφική κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε δύο μεγάλες κατηγορίες ενώ προσδιορίστηκε και η επιμέρους κλαδική υποκατηγοριοποίηση ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα-ομοιογένεια των εγγεγραμμένων μελών του σωματείου, διαμορφώνοντας έτσι την κατηγορία των καταστημάτων της Περιφέρειας της Αλεξανδρούπολης με 16 κλάδους και την κατηγορία του Κέντρου με 14 επιμέρους κλάδους, ώστε να υπάρξει στρωματοποίηση του στατιστικού πληθυσμού και εν τέλει μία σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας του 2017.

Επισκεψιμότητα Δεκεμβρίου 2017

Στην κατηγορία της επισκεψιμότητας εξετάζεται η κίνηση που υπήρξε σε μία καθορισμένη χρονική περίοδο σε σχέση με μία αντίστοιχη προηγούμενη, με επιδίωξη να διερευνηθεί πόσοι καταναλωτές εισήλθαν εντός των καταστημάτων, ανεξάρτητα ένα πραγματοποίησαν αγορές.

Στην σύγκριση λοιπόν της επισκεψιμότητας του περασμένου Δεκεμβρίου με τον Δεκέμβριο του 2016, όπως την εξέλαβαν οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες στην έρευνα, 4 στους 10 (42,07%)  κατέγραψαν βελτιωμένη κίνηση στα καταστήματα τους,  3 στους 10 (29,71%) δεν παρατήρησαν καμία μεταβολή, ενώ για τους εναπομείναντες 3 (28,21%) η κίνηση υπήρξε χειρότερη.

Τζίρος εορταστικής περιόδου 2017

Παράλληλα με τις βασικές ερωτήσεις οι συμμετέχοντες στην έρευνα της κατηγορίας του Κέντρου, δηλαδή της παραδοσιακής αγοράς της Αλεξανδρούπολης (με την προσθήκη των καταστημάτων της εστίασης), κλήθηκαν να δώσουν στοιχεία σχετικά με τον τζίρο της εορταστικής περιόδου του 2017, καθώς και στοιχεία σχετικά με τις πιθανές πωλήσεις σε αλλοδαπούς καταναλωτές, ώστε να αποτυπωθεί στατιστικά η εικόνα που παρουσιάζει το εμπορικό κέντρο και να προσδιοριστεί το οικονομικό αποτύπωμα της παρουσίας των τουριστών στην περιοχή.

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι οι πωλήσεις του κέντρου κατά την περίοδο των εορτών του 2017 συγκριτικά με αυτές του 2016 ισοκατανέμονται στις τρεις κατηγορίες απαντήσεων με το 32,65% να δηλώνει αύξηση του τζίρου της εορταστικής περιόδου, το 32,65% να μην παρατηρεί κάποια μεταβολή και το 34,69% να καταγράφει μειωμένο τζίρο στην ίδια περίοδο [βλ. πιν.4].

Ετήσιος τζίρος 2017

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που εξάγονται από τις απαντήσεις της κεντρικής ερώτησης της έρευνας για τις ετήσιες οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων της Αλεξανδρούπολης, καθώς για πρώτη φορά στην πενταετία καταγραφής του Οικονομικού Περιβάλλοντος προκύπτει ισορροπία, με τα ποσοστά να μοιράζονται στις τρεις κατηγορίες και 7 στις 10 επιχειρήσεις να παραμένουν σταθερές ή να αυξάνουν τις ετήσιες οικονομικές τους επιδόσεις.

Το εύρημα είναι περαιτέρω εντυπωσιακό καθώς συγκρίνοντας τις καταγραφές των παρελθόντων ετών 7 στις 10 επιχειρήσεις κατέγραφαν διαχρονικά αρνητικά αποτελέσματα.

Στα αμιγώς στατιστικά στοιχεία της καταγραφής του ετήσιου τζίρου των καταστημάτων της Αλεξανδρούπολης για το 2017 συγκριτικά με εκείνον του 2016, προκύπτει ότι για μία ακόμη χρονιά ο ετήσιος τζίρος κινείται αυξητικά για το 37,46%, μείωση δηλώνει το 34,87% των συμμετεχόντων στην έρευνα, ενώ το 27,67% δεν σημείωσε καμία μεταβολή.

Στις κλαδικές υποκατηγορίες, ανησυχητικά αρνητικά αποτελέσματα παρουσιάζουν για μία ακόμη χρονιά οι κλάδοι του εμπορίου Ξυλείας και Λευκών Ειδών με το 100% των σχετικών επιχειρήσεων να δηλώνει μείωση τζίρου, ενώ προβληματισμό δημιουργούν και οι αρνητικές στην πλειοψηφία τους επιδόσεις των μικροκαταστημάτων με Ψιλικά-Ζαχαρώδη.

Στους πρωταθλητές του 2017 συγκαταλέγονται οι επιχειρήσεις εμπορίας Αυτοκινήτων, τα καταστήματα Παιχνιδιών και ο κλάδος των Ηλεκτρικών Ειδών & Νέας Τεχνολογίας με το σύνολο των σχετικών επιχειρήσεων να καταγράφει αύξηση τζίρου για το 2017.

Μάλιστα για την περίπτωση των καταστημάτων Ηλεκτρικών Ειδών & Νέας Τεχνολογίας αξίζει να σημειωθεί πως η καθολική αύξηση των πωλήσεων έχει επέλθει αποκλειστικά και μόνο από την εγχώρια κατανάλωση. Σε συνέχεια μάλιστα των προηγουμένων επισημαίνουμε το γεγονός πως για πρώτη φορά στην τελευταία πενταετία καμία επιχείρηση του δείγματος της εν λόγω κατηγορίας δεν είχε πωλήσεις σε αλλοδαπούς καταναλωτές  όταν τα προηγούμενα χρόνια οι smart-επώνυμες συσκευές βρισκόταν στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των τουριστών.

Η αγοραστική κίνηση από αλλοδαπούς επισκέπτες

Το 2017 αποτελεί μία ακόμη χρονιά κατά την οποία η αγορά και οικονομία της Αλεξανδρούπολης ενισχύεται από «εισαγομένους» καταναλωτές καθόλη την διάρκεια του έτους και με περιόδους έξαρσης την θερινή και την εορταστική περίοδο. Παρόλα αυτά, εντυπωσιακό αρνητικό στοιχείο της καταναλωτικής συμπεριφοράς των τουριστών της Αλεξανδρούπολης αποτελεί ο σταδιακός κορεσμός της κατανάλωσης στα εμπορικά καταστήματα και η παράλληλη εντυπωσιακή -αλλά όχι ικανή να υπερκαλύψει τις απώλειες από το εμπόριο- ενίσχυση της κατανάλωσης στις επιχειρήσεις ψυχαγωγίας και διασκέδασης.

Έτσι λοιπόν για δεύτερη συνεχή χρονιά 7 στους 10 επιχειρηματίες (70,30%) πραγματοποίησαν πωλήσεις σε αλλοδαπούς καταναλωτές με το μέσο ποσοστό συμμετοχής τους στους ετήσιους τζίρους των πρώτων να ανέρχεται στο 6,56%, μειωμένο όμως κατά σχεδόν μιάμιση μονάδα σε σχέση με το 2016, χρονιά κατά την οποία η συμμετοχή είχε καταγράψει την ανώτατη τιμή της και υπολογιζόταν στο 8% (πάντοτε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα).

Την πλειοψηφία των αλλοδαπών καταναλωτών της Αλεξανδρούπολης καταλαμβάνουν για μία ακόμη χρόνια οι Τούρκοι επισκέπτες με ποσοστό που ανέρχεται στο 46,32%.  Το ποσοστό αυτό όμως παρουσιάζεται αισθητά μειωμένο σε σχέση τόσο με εκείνο της προηγούμενης καταγραφής του 2016 με μία μείωση της τάξεως του 10% κατά προσέγγιση, όσο και του 2015.

«Πρόκειται για ένα ανησυχητικό φαινόμενο που έγκαιρα εντοπίσαμε και επισημάναμε στο παρελθόν, φαινόμενο το οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης καθώς η μείωση της κατανάλωσης των Τούρκων επισκεπτών δεν ακολουθεί τις οδικές αφίξεις που καταγράφονται στο συνοριακό σημείο διέλευσης των Κήπων» σημείωσε ο κ. Χατζημιχαήλ, ενώ ερωτηθείς για τους λόγους που εκτιμάται ότι οδήγησαν σε αυτή τη μείωση της κατανάλωσης, επισήμανε πως βασικά αποδίδεται στη δραματική νομισματική ισοτιμία μεταξύ ευρώ και τουρκικής λίρας. Ο μέσος όρος της ισοτιμίας για το 2017 έφτασε το 4,12%, όταν το 2013 η ισοτιμία ήταν 1 προς 2.

Παράλληλα, τόνισε πως μετά από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα με σημαντική κατανάλωση, είναι σχετικά φυσιολογικό και αναμενόμενο να υπάρξει ένας κορεσμός. «Ξέραμε πάντα άλλωστε ότι οι Τούρκοι επισκέπτες μας ενδιαφέρονται πρωτίστως για δραστηριότητες ψυχαγωγίας και διασκέδασης… Ωστόσο είναι σίγουρα μία ανησυχητική εξέλιξη, την πορεία της οποίας θα παρακολουθούμε», ανέφερε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, εκφράζοντας για μια ακόμη φορά την αντίθεσή του στην παροχή της 48ωρης βίζας, η οποία εκτιμά ότι θα μετατόπιζε τους ποιοτικούς Τούρκους επισκέπτες προς άλλες περιοχές.

Επιπλέον, σταθερά αυξητικές τάσεις εμφανίζει την τελευταία τριετία η κατανάλωση των Βούλγαρων τουριστών στις τοπικές επιχειρήσεις με το ποσοστό συμμετοχής τους  στο μείγμα τουριστών-καταναλωτών της Αλεξανδρούπολης να ανέρχεται στο 29,57% αυξημένο κατά προσέγγιση κατά 10% σε σχέση με την καταγραφή του 2016.

Στην τρίτη θέση εμφανίζονται οι Ρουμάνοι τουρίστες με το ποσοστό τους στο Μείγμα να εμφανίζεται σχετικά σταθερό με τάσεις οριακής μείωσης και να προσδιορίζεται ως ποσοστό συμμετοχής επί του συνόλου στο 8,09%.

Οριακή αύξηση στην κατανάλωση των Ρώσων τουριστών οι οποίοι εμφανίζονται με ένα ποσοστό συμμετοχής της τάξεως του 7,35%, αρκετά όμως μακριά από την πρώτη καταγραφή του 2013.

Εντυπωσιακά είναι τα δεδομένα για τους Σέρβους επισκέπτες-καταναλωτές, σύμφωνα πάντα με τις απαντήσεις των  συμμετεχόντων (στην έρευνα) επιχειρηματιών, οι οποίοι διπλασιάζουν την συμμετοχή τους στο μείγμα τουριστών-καταναλωτών της Αλεξανδρούπολης καταγράφοντας ένα ποσοστό της τάξεως του 4,41%. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψιν το γεγονός ότι πρόκειται για ιδιαίτερα ορθολογικούς και συνετούς καταναλωτές, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο καταναλωτικό προφίλ της εν λόγω εθνικότητας που διατηρεί ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, προκύπτει – με επιφύλαξη – πως η αύξηση του ποσοστού των Σέρβων στο Μείγμα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της παρουσίας τους στην Αλεξανδρούπολη. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο που αφορά την συγκεκριμένη εθνικότητα και ενισχύει την ποιότητά τους ως καταναλωτές, είναι ότι η συμμετοχή τους στο Μείγμα προκύπτει αποκλειστικά και μόνο από αγορές τους σε εμπορικά καταστήματα και όχι από την παρουσία τους σε επιχειρήσεις Καφέ- Εστίασης όπου δεν υπάρχει καμία καταγραφή.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο