Αύξηση κερδών, μείωση εξόδων για τον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης

Στο πρώτο 9μηνο του 2016 τα κέρδη έφτασαν στις 301.000 ευρώ, από 165.000 που ήταν πέρσι. Η αύξηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στην συναφθείσα συμφωνία με την κοινοπραξία του αγωγού ΤΑΡ.

Την ανοδική του πορεία, στο οικονομικό πεδίο, συνεχίζει ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης, καθώς στο πρώτο 9μηνο του 2016, κατάφερε να αυξήσει τα κέρδη του και να μειώσει τις δαπάνες του, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ο ΟΛΑ σημείωσε αύξηση κερδών, και αύξηση κύκλου εργασιών, ενώ παράλληλα πέτυχε μείωση εξόδων εξορθολογίζοντας και συμπιέζοντας ακόμα περισσότερο της δαπάνες του.

Η αύξηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στην συναφθείσα συμφωνία με την κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ-SPIECAPAG για παραχώρηση χρήσης έκτασης εντός του λιμένα , με σκοπό την εναπόθεση των σωλήνων για τη κατασκευή του αγωγού ΤΑP. H συμφωνία αυτή ήταν αποτέλεσμα της πολύμηνης διεκδίκησης από πλευράς της ΟΛΑ ΑΕ έναντι του αρχικού αποκλεισμού του λιμανιού, από το σχεδιασμό του αγωγού.

Πέρα όμως από την υπάρχουσες συμφωνίες παραχώρησης η διοίκηση του Οργανισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία και λοιπές προσοδοφόρες δραστηριότητες αποφέροντας επιπλέον έσοδα της τάξης των 32.557,40 € .

Θετικές εκτιμήσεις για το μέλλον

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης, παρά τις προφανείς και πρωτόγνωρες για τα Ελληνικά δεδομένα δυσκολίες, αντιμετωπίζει με επιτυχία τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, καλύπτοντας το σύνολο των υποχρεώσεών του, σε προμηθευτές και εργαζόμενους. Η διοίκηση εκτιμά ότι η θετική πορεία της Εταιρείας θα συνεχισθεί και το επόμενο διάστημα, εκμεταλλευόμενη κάθε ευκαιρία αξιοποίησης του Λιμένα Αλεξανδρούπολης κι επενδύοντας σε υποδομές οι οποίες θα προσδώσουν επιπλέον προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο του Κεντρικού Λιμένα Αλεξανδρούπολης αλλά και των υπό την εποπτεία του λιμένων (Καμαριώτισσας, Μάκρης και  αλιευτικού καταφυγίου Θερμών)

Σε αριθμούς

-Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας,(EBITDA) αυξήθηκαν σημαντικά ανερχόμενα σε € 301.778.79. έναντι κερδών € 169.518,39 την αντίστοιχη περίοδο του 2015 , να σημειωθεί ότι το ποσό των κερδών EBITDA θα επιβαρυνθεί με ποσό ύψους 33.000,25 €  το οποίο αφορά αποπληρωμή οφειλών προηγούμενων χρήσεων οι οποίες τακτοποιήθηκαν εντός του 2016.

-Ο συνολικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 23,90% ανερχόμενος σε € 639.484,51  έναντι € 516.116,33. του 9μήνου του 2015, υπερκαλύπτοντας έτσι στο 9μηνο, το σύνολο των πωλήσεων της χρήσης του 2015 (€ 561.124,00 ).

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 30/09/2016                        ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
30/9/2016 30/9/2015   Μεταβολές
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 639.484,51 516.116,33 23,90%
Λοιπά συνήθη έσοδα 32.557,40 34.951,09 -6,85%
Παροχές σε εργαζόμενους 140.922,23 136.204,34 3,46%
Λοιπά έξοδα και ζημιές 229.340,89 245.344,69 -6,52%
EBITDA 301.778,79 169.518,39   78,02%
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) 764,53 355,00 115,36%
Αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων 301.014,26 € 169.163,39 €   77,94%
Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων 33.000,25 918,01 3494,76%
Αποτέλεσμα 268.014,01 € 168.245,38 €   59,30%

Επιμέλεια: Κική Ηπειρώτου

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο