Αναζητούνται συνεργάτες για τη φύλαξη της Νανόχηνας στο Δέλτα Έβρου

Για τη χειμερινή περίοδο όπου ο φιννοσκανδικός πληθυσμός της Νανόχηνας βρίσκεται στο Δέλτα του Έβρου (Νοέμβριος 2016 – Μάρτιος 2017), η Ορνιθολογική αναζητά Υπεύθυνο Φύλαξης καιΦύλακα για την υλοποίηση Πρότυπου Συστήματος Φύλαξης (Smart Patrol System – SPS), στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ για την προστασία της Νανόχηνας.

Για τη θέση Φύλακα Smart Patrol System (SPS)

Η ομαλή λειτουργία του συστήματος φύλαξης Smart Patrol System (SPS), στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE Φύση “Διαφύλαξη του Φιννοσκανδικού πληθυσμού της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής”, το οποίο συν-χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα: www.ornithologiki.gr/nanoxina, www.wwf.fi/lwfg
Διεξαγωγή περιπολιών με συνοδεία δασικού υπαλλήλου, και σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου υπό την καθοδήγηση του Υπεύθυνου Φύλαξης SPS και την εποπτεία της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.

Αντιμετώπιση περιστατικών λαθροθηρίας κατά την καθοδήγηση του Υπεύθυνου Φύλαξης SPS
Εξασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού του SPS.

Οι δραστηριότητες του Φύλακα SPS γίνονται με τον ορθότερο περιβαλλοντικά τρόπο, με απόλυτο σεβασμό στη φύση και στην αρχή εξοικονόμησης ενέργειας. Η χρήση του εξοπλισμού και των λοιπών πόρων γίνεται με τον αποδοτικότερο και οικονομικότερο τρόπο, με τη λιγότερη δυνατή όχληση στην ευαίσθητη περιοχή της του Δέλτα Έβρου. Ο Φύλακας SPS θα εκπαιδευτεί κατάλληλα στη χρήση του εξοπλισμού και στην λειτουργία του SPS.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση, στην οποία θα δηλώσουν την περιοχή για την οποία ενδιαφέρονται, και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mvougioukalou@ornithologiki.gr έως και την 31/08/2016.

Δεν είναι απαραίτητη η κατάθεση βιογραφικού σημειώματος. Βιογραφικά σημειώματα που δεν συνοδεύονται από την αίτηση δεν γίνονται δεκτά. Οι επιτυχόντες θα κληθούν για προσκόμιση 2 συστατικών επιστολών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ορνιθολογική στο 210 8227937 και 2310 244245

Για τη θέση Υπεύθυνου Φύλαξης Smart Patrol System (SPS)

Η ομαλή λειτουργία του συστήματος φύλαξης Smart Patrol System (SPS), στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE Φύση “Διαφύλαξη του Φιννοσκανδικού πληθυσμού της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής”, το οποίο συν-χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα: www.ornithologiki.gr/nanoxina, www.wwf.fi/lwfg
Η οργάνωση και επίβλεψη του συστήματος βαρδιών των φυλάκων στις περιοχές του προγράμματος κατά τη διάρκεια παρουσίας του κοπαδιού της Nανόχηνας στην περιοχή.

Χειρισμός του κέντρου ελέγχου του συστήματος φύλαξης.

Εξασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού του SPS.

Σύνταξη αναφορών αξιολόγησης μηνιαία, και κατά τη λήξη της λειτουργίας του SPS.

Εξασφάλιση της τήρησης των μέτρων ασφαλείας κατά τη λειτουργία του SPS.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση, στην οποία θα δηλώσουν την περιοχή για την οποία ενδιαφέρονται, και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mvougioukalou@ornithologiki.gr έως και την 31/08/2016.

Δεν είναι απαραίτητη η κατάθεση βιογραφικού σημειώματος. Βιογραφικά σημειώματα που δεν συνοδεύονται από την αίτηση δεν γίνονται δεκτά. Οι επιτυχόντες θα κληθούν για προσκόμιση 2 συστατικών επιστολών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ορνιθολογική στο 210 8227937 και 2310 244245.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο