Αλλάζουν όλα σε Κ.Ο.Κ, πρόστιμα και οδικές μεταφορές

Παρουσιάστηκε το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών», από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται για τα ταξί δίνεται αναστολή υποχρέωσης αντικατάστασης έως το 2020 (δεν πηγαίνει η αντικατάσταση από τα 15 στα 22 έτη), ενώ θεσπίζονται κανόνες συμπεριφοράς στους οδηγούς με χρηματικά πρόστιμα και αφαίρεση άδειας.

Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ζητά επίσης από τις εταιρείες διαμεσολάβησης μίσθωσης (τύπου beat) να καταθέσουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, ενώ υποχρεούνται να καταθέσουν ιδιωτικές συμβάσεις με οδηγούς και μισθωμένα οχήματα και να εκδίδουν αποδείξεις.

Μεταχειρισμένα οχήματα εισαγωγής

Βεβαίωση της Εθνικής Αρχής που εξέδωσε την άδεια κυκλοφορίας με έγκριση τύπου, κυβισμό, εκπομπές CO2, αντιρρυπαντική τεχνολογία (π.χ. Euro 4), ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης, προηγούμενο ιδιοκτήτη.

Βεβαίωση του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα για πιθανές ανακλήσεις του οχήματος, διανυθέντα χιλιόμετρα και τυχόν εκκρεμότητες.

Βεβαίωση ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης για ελέγχους που έγιναν και εκκρεμούν, για τα χιλιόμετρα που είχαν σε κάθε έλεγχο κ.α. Θα χρειαστεί και βεβαίωση του αγοραστή ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των απαιτούμενων βεβαιώσεων.

Διαφθορά στην έκδοση αδειών κυκλοφορίας

Σε περίπτωση άδειας κυκλοφορίας με πλαστό αριθμός πλαισίου, αποζημίωση του κατόχου του οχήματος από τον εισαγωγέα στην τιμή κτήσης.

Οι καταθέσεις ατομικά ή μαζικά για χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ή αντικατάσταση κρατικών πινακίδων, θα γίνεται μόνο ταχυδρομικώς ή μέσω ΚΕΠ προς τις Υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών της χώρας.

Θεσμοθετούνται Μητρώα και μηχανισμού ελέγχου στις εμπορευματικές μεταφορές, όπου καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία των επιχειρήσεων, των ιδιοκτητών, των οχημάτων κα., ενώ καταγράφονται και οι διενεργούμενες οδικές εμπορευματικές μεταφορές (ποσότητες φορτίου, τόπος φόρτωσης και παράδοσης). Παράλληλα θεσμοθετείται παρατηρητήριο προδιαγραφών συντελεστών κόστους και τιμών μεταφορικού έργου.

Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Θα αναπτυχθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πληροφοριακό σύστημα ADR για την παρακολούθηση των φορέων που επιθεωρούν οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ανάλογο σύστημα ADR θα αναπτυχθεί και για την παρακολούθηση και εποπτεία των ΚΤΕΟ.

Θεσπίζεται πρόστιμο 1500 ευρώ σε όσες επιχειρήσεις δεν ορίζουν σύμβουλο ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Επίσης πρόστιμο 150 έως 500 ευρώ θα επιβάλλεται σε όσα ΣΑΜΕΕ παραβαίνουν τις διατάξεις ή ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους.

Δημόσια ΚΤΕΟ

Τα Δημόσια ΚΤΕΟ μπορούν να αναπροσαρμόσουν τις τιμές τους για καλύτερο ανταγωνισμό με τα Ιδιωτικά, ενώ μπορούν να λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας.

Κανονιστικό πλαίσιο έγκρισης τύπου

Δημιουργείται στο Υπουργείο ψηφιακό μητρώο εγκρίσεων τύπου οχημάτων και ηλεκτρονικό σύστημα για τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για θέματα εγκρίσεων τύπου, ενώ επιβάλλονται κυρώσεις για παραβάσεις ή ψευδείς δηλώσεις σε κατασκευαστές ή αντιπροσώπους.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Με βασικό στόχο τα μηδενικά έσοδα από πρόστιμα» θα γίνει διαβάθμιση παραβάσεων ανάλογα με την επικινδυνότητα σε χαμηλή, μεσαία και υψηλή, ενώ θα υπάρχει ανεξάρτητη διαβάθμιση για πολύ υψηλή συχνότητα πρόκλησης ατυχημάτων και αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς.

Αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων κυκλοφορίας για 60 ημέρες σε όσους:

οδηγούν μιλώντας χωρίς ακουστικά σε κινητό ή δεν έχουν ανοικτή ακρόαση

σε όσους παρκάρουν σε ράμπες αναπήρων ή σε ειδικές θέσεις ΑμΕΑ

σε όσους δεν φορούν ζώνη ασφαλείας και κράνος

σε όσους μεταφέρουν παιδιά που δεν φορούν ζώνες και δεν κάθονται σε παιδικά καθίσματα

ρίπτουν αντικείμενα ή ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. τσιγάρο)

Αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων κυκλοφορίας για 30 ημέρες σε όσους:

οδηγούς βαρέως οχημάτων κινούνται στην αριστερή λωρίδα ή τη χρησιμοποιούν για προσπέραση

σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται το δίπλωμα για διπλάσιο χρονικό διάστημα και ο παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επανέκδοση αυτού.

Καταχώρηση των αφαιρούμενων πινακίδων σε μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Ενιαίο πρόστιμο για όλους και προσαύξηση μέχρι το τριπλάσιο μέσω Υπουργείου Οικονομικών ανάλογα με το εισόδημα.

Οριζόντια μείωση 40% όλα τα πρόστιμα με εξαίρεση τις παραβάσεις που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, την πινακίδα Ρ2 και τον ερυθρό σηματοδότη, καθώς και τις παραβάσεις των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων

Δυνατότητα αύξησης ορίου ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους από «130» σε «150» χιλιόμετρα την ώρα μετά από μελέτη, έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης.

Κανόνες για τετράτροχες μοτοσικλέτες και οχήματα υπαίθριων δραστηριοτήτων

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δημόσιους ασφαλτοστρωμένους δρόμους σε ελαφρές και βαριές τετράτροχες μοτοσυκλέτες καθώς και σε οχήματα υπαίθριων δραστηριοτήτων που είναι σχεδιασμένα για χρήση εντός δρόμου ή και παντός εδάφους.

Ρυθμιστικό πλαίσιο για την κυκλοφορία ποδηλάτων

Σήμανση οδών με πινακίδες για τα ποδήλατα.

Οριζόντια σήμανση οδών: κατά μήκος διαγραμμίσεις, κατά πλάτος διαγραμμίσεις, ειδικές διαγραμμίσεις.

Φωτεινή σηματοδότηση για τους ποδηλάτες.

Αυστηροποίηση κριτηρίων για οδηγούς που μεταφέρουν καθητές

Θεσπίζεται ενιαίο όριο ηλικίας στα 55 έτη για οδηγούς λεωφορείων στο πλαίσιο του έργου μεταφοράς μαθητών.

Το όριο επιτρέπεται να παραταθεί μέχρι το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος εφόσον ανά πενταετία προηγηθούν ιατρικές εξετάσεις και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Οι κάτοχοι οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 75 ετών, υποχρεούνται σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία που επιθυμούν να ανανεώσουν, πέραν των ιατρικών εξετάσεων. Η ανανέωση διαρκεί για 5 έτη και μετά επαναλαμβάνεται η διαδικασία.

Ρυθμίσεις θεμάτων ταξί

Για οδηγούς

Απαγορεύεται η άρνηση της μίσθωσης μη μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ.

Απαγορεύεται η μη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του επιβάτη ως προς τη διαδρομή και τον προορισμό.

Υποχρεούνται να μεριμνούν για τη διατήρηση των κατάλληλων εσωτερικών συνθηκών θερμικής άνεσης και ποιότητας αέρα.

Προστασία κοινωνικών ομάδων από καταχρηστική συμπεριφορά επαγγελματιών οδηγών:

Απαγορεύεται η άρνηση της μίσθωσης μη μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ σε ΑμεΑ.

Αναδιαμόρφωση Κώδικα Συμπεριφοράς για τους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

Απαγορεύεται η απρεπής, ανάρμοστη, άσεμνη, προκλητική ή απειλητική καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμπεριφορά προς τους επιβάτες και τους άλλους οδηγούς, όπως υβριστικές εκφράσεις, χειρονομίες κ.λπ.

Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας

Απαγορεύεται η οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων υπό την επίδραση οινοπνεύματος, τοξικών-ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα στην οδήγηση.

Υποχρέωση ύπαρξης συνοδευτικών εγγράφων όταν μεταφέρονται ασυνόδευτα, δέματα και λοιπά αντικείμενα έως 20 κιλά.

Προάσπιση δικαιωμάτων για τους φιλόζωους

Με τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα επιτρέπεται η μεταφορά κατοικίδιων ζώων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο Οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει στο νοσοκομείο πρόσωπα τα οποία χρειάζονται βοήθεια (όπως τραυματίες) ακόμη και από ατυχήματα στα οποία ο ίδιος δεν έχει ανάμιξη, εφόσον αυτό ζητηθεί από αρμόδια αρχή, η οποία επιλαμβάνεται του ατυχήματος.

Ιδιοκτήτες – εκμεταλλευτές

Απαγορεύεται να χρησιμοποιούν οδηγούς που δεν έχουν ισχύουσα ειδική άδεια οδήγησης που προβλέπει ο κανονισμός.

Υποχρεούνται να ελέγχουν την ακριβή λειτουργία του ταξίμετρου.

Υποχρεούνται να μεριμνούν για την απαιτούμενη τακτική συντήρηση και ορθή λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού για τη θέρμανση, την ψύξη και τον αερισμό.

Κανόνες για επιβάτες ταξί

Απαγορεύεται να ρίχνουν αντικείμενα εντός ή εκτός των οχημάτων και να ρυπαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Υποχρεούνται να τηρούν επιμελώς τις οδηγίες για τη μετακίνηση με μικρά παιδιά, για τη μεταφορά βρεφικών/ παιδικών καροτσιών, αποσκευών, ποδηλάτων, και κατοικίδιων ζώων.

Στις περιπτώσεις που οι επιβάτες αναμένουν Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο για μίσθωση και μεταξύ των αναμενόντων, υπάρχουν τυφλοί ή ανάπηροι ή έγκυοι, είναι υποχρεωτική η παραχώρηση της προτεραιότητας για μίσθωση σ’ αυτούς.

Εκδίκαση κατά προτεραιότητα από το οικείο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Σε περίπτωση οδήγησης ή χρησιμοποίησης παράνομου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

Σε περίπτωση απρεπούς συμπεριφοράς.

Σε ειδικές παραβάσεις σε αεροδρόμια, λιμάνια.

Διαβάθμιση πειθαρχικών ποινών

– Πειθαρχικές ποινές:

  1. Επίπληξη
  2. Διοικητικό Πρόστιμο
  3. Αφαίρεση ειδικής άδειας οδήγησης

Κατάταξη ποινών:

  1. Χαμηλής Αξιολόγησης: προβλέπεται επίπληξη και πρόστιμο έως 300 €.
  2. Μεσαίας Αξιολόγησης: προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο από 300 έως 600 € και αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης.
  3. Υψηλής Αξιολόγησης: προβλέπεται αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης για 6 μήνες και επανεξέταση για την επανέκδοση αυτής.

Υψηλές πειθαρχικές ποινές για συγκεκριμένες παραβάσεις επιπλέον των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. και του Ποινικού Κώδικα:

Στην περίπτωση αποδεδειγμένης χρήσης αλκοόλ, τοξικών ουσιών, ναρκωτικών ουσιών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 2.000 €.

Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 4.000 € καθώς και αφαίρεση της ειδικής άδειας για ένα έτος για την επανέκδοση της οποίας απαιτείται επανεξέταση.

Αφαίρεση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων από 6 μήνες έως και οριστικά με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε ιδιαίτερες περιπτώσεις διάπραξης σοβαρών παραβάσεων του κανονισμού από υπότροπους οδηγούς που κατ’ επανάληψη έχουν επιδείξει αντικοινωνική ή αντιεπαγγελματική συμπεριφορά.

Σύνθεση Πειθαρχικού Συμβουλίου

α. Δύο (2) εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.

β.  Ένα (1) δικηγόρο με έμμισθη εντολή ο οποίος υπηρετεί στην οικεία περιφέρεια.

γ.  Έναν (1) εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής της Περιφέρειας.

δ.  Έναν (1) εκπρόσωπο των ιδιοκτητών και των οδηγών αυτοκινήτων ταξί.

Τα πειθαρχικά συμβούλια δύνανται να συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αν παρέλθει άπρακτο χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για τη συγκρότηση τους από τον Περιφερειάρχη.

Δημιουργία επιτροπής για θέματα αξιολόγησης των υπηρεσιών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

Αρμοδιότητες της επιτροπής:

Αναμόρφωση του Κανονισμού λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

Υποχρεώσεις των ιδιοκτητών

Κανόνες και προσόντα των οδηγών και αναμόρφωση πλαισίου για την απόκτηση της ειδικής άδειας.

Κατάσταση των οχημάτων και προϋποθέσεις διάθεσης αυτών για την εκτέλεση μεταφορικού έργου

Διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται

Απευθείας γραμμή με την Κοινωνία για παράπονα ή καταγγελίες:

Δημιουργείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα, τηλεφωνικό κέντρο και υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων παραπόνων και καταγγελιών των επιβατών για παραβάσεις του κανονισμού λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτων.

Μεταφορά ΑμεΑ με Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ

Ένταξη των πολυμορφικών ενός όγκου στα Ε.Δ.Χ. με μετρητή (ΤΑΞΙ).

Εφόσον μπορούν να μεταφέρουν αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να έχουν στα εξαρτήματα ράμπα και υποχρεωτικά ιμάντες στήριξης και ασφάλειας του αμαξιδίου καθώς και οποιοδήποτε τεχνικό μέσο διευκολύνει την πρόσβαση των ΑμεΑ στο όχημα ΤΑΞΙ και επιτρέπεται να διενεργούν μεταφορά ΑμεΑ.

Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης επιβάλλεται η στάση Ε.Δ.Χ.-Ταξί, για την επιβίβαση ή αποβίβαση ατόμων με εμφανείς βαριές κινητικές αναπηρίες ή τυφλότητα.

Στήριξη Νησιωτικής Ελλάδας

Δυνατότητα χορήγησης 2 αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στα πολύ μικρά νησιά με πληθυσμό κάτω από 335 κατοίκους.

Αναστολή υποχρέωσης αντικατάστασης αυτοκινήτων έως το 2020 (ανεξαρτήτως ηλικίας και δεν αυξάνεται το όριο αντικατάστασης από τα 15 στα 22 χρόνια), λόγω της οικονομικής κρίσης και της μηδενικής παραγωγής αυτοκινήτων της χώρας μας

Καθορισμός θέσεων στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) και θέσεων από-επιβίβασης για ΕΔΧ Αυτοκίνητα

Εντός 18 μηνών από τους αρμόδιους φορείς (Δήμους) στο βασικό ή κύριο οδικό δίκτυο των πρωτευουσών των περιφερειακών ενοτήτων.

Εντός 2 ετών από τον ΟΑΣΑ για την Αθήνα και τον ΟΣΕΘ για την Θεσσαλονίκη, μετά από γνώμη των αρμόδιων Δήμων.

Μέγιστη απόσταση μεταξύ των θέσεων στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) τα 2,5 χλμ. και των θέσεων από-επιβίβασης τα 150 μέτρα.

Επιβολή προστίμων σε περίπτωση μη καθορισμού των ως άνω θέσεων για κάθε έτος που παρέρχεται άπρακτο, ανάλογα με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του δήμου.

news247.gr

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπσόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του