efhmerida1

Αιτήσεις για τις 15 θέσεις εποχικού προσωπικού στη Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

 Από τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου και για δέκα ημέρες θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τις 15 θέσεις εποχικού προσωπικού, που προκηρύχθηκαν για τη Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου.

Οι προσλήψεις θα καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες της Σχολής για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018. Οι συμβάσεις θα είναι οκτάμηνης διάρκειας και οι θέσεις που προκηρύχθηκαν αφορούν συγκεκριμένα σε τέσσερις μάγειρες, τέσσερις τραπεζοκόμους, τέσσερις λαντζιέρηδες, έναν  νοσηλευτή, έναν ηλεκτρολόγο και έναν υδραυλικό.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, που εδρεύει στο Δήμο Διδυμοτείχου του Νομού Έβρου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά Υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Οκτώ (8)μήνες  1

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Οκτώ (8)μήνες 4

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Οκτώ (8)μήνες 1

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Οκτώ (8)μήνες 1

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ Οκτώ (8)μήνες 4

ΥΕ ΛΑΝΤΖΙΕΡΩΝ Οκτώ (8)μήνες 4

 

ΤΟΜΥ: Εως 8/9 οι αιτήσεις για 2.868 προσλήψεις

 Οι θέσεις στην Αλεξανδρούπολη

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος των επαγγελματιών υγείας εν μέσω θερινής περιόδου και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, με απόφαση του Υπουργού Υγείας παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 8/9/2017 η προκήρυξη για την πρόσληψη συνολικά 2.868 ατόμων που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Η προκήρυξη διεξάγεται με τον πλέον διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο, με κριτήρια και διαδικασία εγκεκριμένα από το ΑΣΕΠ. Αφορά συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, οι οποίες δύνανται να ανανεώνονται μέχρι τη λήξη του 4ετους προγράμματος. Μετά το 2021, υπάρχει πρόβλεψη για χρηματοδότηση των ΤΟΜΥ από εθνικούς πόρους έτσι ώστε να είναι διασφαλισμένη η συνέχεια της λειτουργίας των νέων δομών την καθολική ανάπτυξη του νέου μοντέλου ΠΦΥ.

Οι θέσεις για τον Έβρο αφορούν:

250 * ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 4η Υ.ΠΕ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗΣ  12 ΘΕΣΕΙΣ

350 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 4η Υ.ΠΕ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗΣ 3 ΘΕΣΕΙΣ

450 ** ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4η Υ.ΠΕ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗΣ 6 ΘΕΣΕΙΣ

550 ** ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4η Υ.ΠΕ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗΣ 3 ΘΕΣΕΙΣ

650 ** ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4η Υ.ΠΕ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗΣ 6 ΘΕΣΕΙΣ

Οι λεγόμενες ΤΟΜΥ είναι μικρά αλλά καλά οργανωμένα ιατρεία που θα λειτουργούν μέσα στον αστικό ιστό των πόλεων και συγκεκριμένα για την Αλεξανδρούπολη έχουν επιλεγεί τρία σημεία: Το κέντρο Νεότητας απέναντι από το στάδιο Φώτης Κοσμάς, το Β ΚΑΠΗ στην περιοχή του Πολυκοινωνικού και το παλιό Δημαρχείο στο κέντρο της πόλης.

Οι επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία να στελεχώσουν τη σύγχρονη και καινοτόμο νέα βαθμίδα της ΠΦΥ που ανταποκρίνεται στις υγειονομικές ανάγκες της χώρας και στις διεθνώς αναγνωρισμένες επιστημονικές προδιαγραφές.Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα της προκήρυξης, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (tomy.moh.gov.gr).

Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.moh.gov.gr/

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για 10.000 θέσεις σε ΟΤΑ-Δημόσιο 

 Αφορά μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-67 ετών

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ για την υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, δήμων και περιφερειών και άλλων φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα. Τους βασικούς άξονες του προγράμματος ανέπτυξε μιλώντας στην ΕΡΤ ηδιοικητής του ΟΑΕΔ Μαρία Καραμεσίνη.

Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, προβλέπει την απασχόληση ανέργων για διάστημα 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα μήνες, με μηνιαίες αποδοχές έως 600 ευρώ και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να ωφεληθεί η συγκεκριμένη κατηγορία ανέργων, οι οποίοι είναι δύσκολο να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα χρόνια εργασίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

ΑΣΕΠ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 11Κ/2017  για μόνιμες θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδας

 Ξεκίνησε χθες 31 Αυγούστου, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο asep.gr και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τις μόνιμες προσλήψεις, που προκήρυξε το ΑΣΕΠ στην Τράπεζα της Ελλάδας Σύμφωνα με την προκήρυξη 11Κ/2017 του ΑΣΕΠ η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο asep.gr αρχίζει σήμερα 31 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρμόδια για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος στην Ελλάδα και τη διαφύλαξη της σταθερότητας του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι ανωτέρω ειδικότητες έχουν κύριο αντικείμενο απασχόλησης όπως περιγράφεται παρακάτω: ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών παραγωγικών μηχανών (εκτυπωτικές μηχανές χάρτου, μηχανές τύπωσης κερμάτων κ.λπ.) και εξοπλισμού υποστήριξης λειτουργίας του κτιρίου. ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων ισχύος και αυτοματισμών. ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ: Συντήρηση νομισμάτων, έργων τέχνης, λοιπών συλλεκτικών αντικειμένων και διακοσμητικών κτιριακών στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος. ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ: Μηχανική επεξεργασία τραπεζογραμματίων με επιτραπέζιες μηχανές και αυτόνομα μηχανικά συστήματα. Χειρισμός αυτόνομων μηχανικών συστημάτων συσκευασίας και καταστροφής τραπεζογραμματίων. Χειρισμός μηχανών επεξεργασίας κερμάτων οι οποίες είτε λειτουργούν αυτοτελώς, είτε συνοδεύονται από αυτόνομα συστήματα συσκευασίας. Χειρωνακτική καταμέτρηση και διαλογή τραπεζογραμματίων ή κερμάτων. ΔΕ ΠΙΕΣΤΩΝ-ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ ή ΔΕ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ: Χειρισμός εκτυπωτικών μηχανών και διεκπεραίωση των διαδικασιών εκτύπωσης σε χαρτί.

Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 11Κ/2017 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510

δείτε εδώ την προκήρυξη και όλες τις λεπτομέρειες για τις προσλήψεις στην ΤτΕ

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr