Έβρος: Πύλη της Ελλάδας, πύλη της Ευρώπης

Τα απαραίτητα αναπτυξιακά βήματα αντάξια ενός πρότυπου νομού!!

Του Αναστάσιου Σπ. Δημοσχάκη 

Ο Έβρος είναι ο πρώτος νομός της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ένα σύνορο ελληνικό & ευρωπαϊκό, που οφείλει να μετεξελιχθεί σε νομό πρότυπο ανάπτυξης και λειτουργίας. Ένας νευραλγικός αλλά ευλογημένος τόπος που διατρέχεται από τρεις ποταμούς. Διαθέτει καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε ποσοστό 80% της συνολικής γης και σε ποσοστό 60% εξ αυτών είναι αρδευόμενες!  Έχει πρόσβαση στο Θρακικό Πέλαγος, με ένα ιστορικό Νησί σε αυτό και με σύνορα, χερσαία, ποτάμια & θαλάσσια με τις δυο γειτονικές χώρες. Διαθέτει όλη την προίκα & έχουμε καθήκον να την αξιοποιήσουμε για να ‘γεννήσει΄ τα δυνητικά του οφέλη για τους Εβρίτες κι για όλη την Ελλάδα.

Το τρίπτυχο , Στρατός – Μεταφορές – Ενεργειακοί αγωγοί , αποτελεί την σημαντικότερη θωράκιση της περιοχής απέναντι σε κάθε είδους απειλή.  Οι διελεύσεις ενεργειακών αγωγών και Σταθμών από την περιοχή μας διασφαλίζουν το διεθνές ενδιαφέρον για την ειρήνη και την σταθερότητα. Αυξάνεται η απασχόληση και ενισχύεται το ενδιαφέρον παραμονής και δημιουργίας για τους νέους της περιοχής. Ο τόπος μας μπορεί να διεκδικεί την πρέπουσα θέση στην ατζέντα ξένων επενδύσεων, απαραίτητων για την ανάκαμψη της χώρας.

Ένας σημαντικός αναπτυξιακός στόχος είναι και η αξιοποίηση των διαύλων μεταφοράς κι ο συνδυασμός τους σε ένα αποτελεσματικό δίκτυο. Έχω προβάλει μέσα από τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο το όραμα της Νέας Θαλάσσιας Εγνατίας, δηλ. της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών του Β/Α Αιγαίου με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.  Σε συνδυασμό με την Οδική Ν. Εγνατία και τους καθέτους αυτής αλλά & με ένα αναβαθμισμένο σιδηροδρομικό δίκτυο θα αποτελέσει μια δελεαστική εναλλακτική πρόταση μεταφοράς. Θα ανοίξει πρόσβαση σε νέες αγορές τόσο για τον τουρισμό μας όσο και για τα προϊόντα του τόπου μας.

Απαραίτητη επίσης είναι η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου της περιοχής προς την ανατολή . Έχω αναδείξει το ζήτημα με Επίκαιρη Ερώτηση για τον σταθμό του Πυθίου και την αναβίωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσ/νίκη – Αλεξ/πολη – Διδ/χο – Πύθιο – Μακρά Γέφυρα – Κωνσταντινούπολη. Στα σιδηροδρομικά δίκτυα των γειτονικών χωρών συντελούνται κοσμογονικές μεταβολές & εκσυγχρονισμοί αυτών ! Το δεδομένο αυτό σε συνδυασμό με τον νέο διεθνή Αερολιμένα Ανδριανούπολης ανοίγονται νέα κανάλια εξαγωγών για τα προϊόντα μας. Αρκεί να αναπτύξουμε τις σιδηροδρομικές υποδομές μας κι όχι να κόβουμε δρομολόγια…

Το Λιμάνι της Αλεξ/πολης διαθέτει , τεράστια αναξιοποίητη δυναμική & αποτελεί πολύτιμο κομμάτι στο παζλ των μεταφορών. Συνδυαστικά με την αναβάθμιση του λιμένα επισημαίνουμε ένα άλλο σημαντικό θέμα: την  ίδρυση της Λιμενικής Ακαδημίας. Ένας πολύ σημαντικός πυλώνας προόδου, ανάπτυξης και θωράκισής μας, που δυστυχώς όμως παραμένει στη λίστα των υποσχέσεων του Υπουργού Ναυτιλίας.

Η Λιμενική Ακαδημία της Αλεξανδρούπολης, επίσης αντικείμενο & κοινοβουλευτικών μου πρωτοβουλιών μπορεί να μετεξελιχθεί & σε ένα διεθνές μετεκπαιδευτικό Κέντρο Στελεχών Λιμενικών Αρχών Κρατών – Μελών  της Ε.Ε. Παράλληλα μπορεί να γίνουν παραγωγικές κι αποδοτικές συνέργειες με τις αστυνομικές Σχολές , Κομοτηνής, Ξάνθης και Διδυμοτείχου , καθώς επίσης και με τμήματα του ΔΠΘ, που μπορούν να συμβάλλουν στην επιμόρφωση των φοιτούντων στην ως άνω Ακαδημία.

Σημαντική παράμετρος για τη δημιουργία της Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη αποτελεί το γεγονός ότι ο Έβρος και γενικά η Θράκη διαθέτουν το καλύτερο πεδίο εκπαίδευσης. Κι αυτό γιατί διαθέτουν νησιωτικά, θαλάσσια, ποτάμια και αυστηρώς χερσαία σύνορα με Αποτρεπτικό Εμπόδιο στο τμήμα Ν.Βύσσας – Καστανίων . Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή μας, που θα δώσει πνοή και θα βοηθήσει στην ευρύτερη και πολυεπίπεδη ανάπτυξή της.

Ο πρωτογενής τομέας είναι η βάση της οικονομίας στο Έβρο. Αποτελεί πηγή βασικού ή συμπληρωματικού εισοδήματος για πολλά νοικοκυριά κυρίως στα χωριά της υπαίθρου. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει σε ανταγωνιστικότητα. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και οι αξιώσεις των μεγάλων εισαγωγέων του εξωτερικού είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένες. Απαιτούν ποιοτική μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων κι αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές καλλιέργειας τις οποίες είτε δεν αναπτύξαμε, είτε αναπτύξαμε σε μικρό βαθμό.

Η Ν.Δ. έχει παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της αγροκτηνοτροφικής πολιτικής της. Βασίζεται σε ένα καινούριο πλαίσιο και μια καινούρια λογική για τα συνεργατικά σχήματα και για τις ομάδες παραγωγών. Πρέπει να θεσπιστούν γενναία φορολογικά κίνητρα που να ευνοούν τις Ενώσεις παραγωγών. Θα υποδεικνύουν στην ουσία περισσότερους παραγωγούς, αγρότες, κτηνοτρόφους, να πολλαπλασιάζουν την οικονομική τους δραστηριότητα μέσα από τέτοιες Ενώσεις. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα με τη βιομηχανία τροφίμων, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερες καθετοποιημένες μονάδες.

Στην ανάπτυξη των γεωργικών δυνατοτήτων της περιοχής ανήκει και η προοπτική ανάπτυξης της σηροτροφίας. Μια καλλιέργεια που σήμερα βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο, ενώ έχει διαπρέψει στο παρελθόν. Επιδιώκουμε σε συνεργασία με το ΔΠΘ αλλά και την πολύτιμη συνδρομή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε ότι αφορά την αναβίωσή της. Διεκδίκησα κοινοβουλευτικά την τοποθέτηση εξειδικευμένου καθηγητή στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ στην Ορεστιάδα. Ο στόχος είναι να τεθεί η αναβίωση της καλλιέργειας και παραγωγής στην σωστή επιστημονική βάση. Ελπίζω ότι το Υπουργείο Παιδείας & αυτό της Αγροτικής Ανάπτυξης να αναγνωρίσουν την μοναδική προτεινόμενη ευκαιρία για να επαναδραστηριοποιηθει ένας σημαντικός οικονομικός βραχιόνας στον Έβρο.

Επίσης, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των ζωονόσων, που έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος του ζωικού κεφαλαίου του Έβρου υποστηρίζω φανατικά την ανάγκη ίδρυσης πρότυπης Κτηνιατρικής Σχολής στο Νομό μας.

Αυτή την πρότασή μου για την Κτηνιατρική Σχολή την αγκάλιασε το ΔΠΘ & με απόφαση της Συγκλήτου του (Μάιος 2017) αποφάσισε την ίδρυσή της στον Έβρο.

Κλείνοντας θέλω να υπογραμμίσω ότι το ζήτημα Έβρος και Θράκη είναι ένα εθνικό ζήτημα το οποίο ως τέτοιο και μόνο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η Ν.Δ. έχει επανειλημμένα προτείνει την σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για την Θράκη, για τη χάραξη ενιαίας Εθνικής Πολιτικής, για την ανάπτυξη της Θράκης, κάτι που είχε υλοποιηθεί στο παρελθόν (1992) με πρωτοβουλία του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Η παρούσα Κυβέρνηση έχει αγνοήσει επιδεικτικά και τις δυο προσπάθειες επικαιροποίησης του εν λόγω ζητήματος που κατατέθηκε από την Ν.Δ.

Ο ευλογημένος και νευραλγικός τόπος μας,  έχει πολλές γεωγραφικές και δημογραφικές ιδιαιτερότητες. Το στοίχημα της ανάπτυξης και προόδου είναι υπερκομματικό & επιμερίζεται ποσοστιαία σε όλους, η δε ιστορική ευθύνη ανήκει κυρίως σε αυτούς που έχουν τη σφραγίδα & την υπογραφή του κράτους. Ο πολιτικός καιροσκοπισμός, η επικοινωνιακή εκμετάλλευση εθνικών μας θεμάτων, τα διπλωματικά ατοπήματα δεν αποτελούν βάση προκειμένου να ξεκινήσει μια νέα προοπτική για την Θράκη. Η ιστορία δεν θα συγχωρέσει κοντόφθαλμες αποφάσεις και πρόσκαιρα , βολικές πολιτικές νίκες. Ο λογαριασμός θα είναι πολύ ακριβός και θα τον πληρώσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας…& όχι μόνον !
Αναστάσιος Σπ. Δημοσχάκης

Βουλευτής Έβρου Νέας Δημοκρατίας

Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Αναπληρωτής Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας

1 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο