Άλλες δύο προσλήψεις επικουρικών γιατρών στο ΠΓΝΑ

Με δύο επικουρικούς γιατρούς ενισχύεται το ιατρικό προσωπικό του πανεπιστημιακού γενικού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για έναν γιατρό στην ειδικότητα της αγγειοχειρουργικής και έναν στην ειδικότητα της ορθοπεδικής.

Οι αποφάσεις για τις προσλήψεις υπεγράφησαν τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου από τον διοικητή της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης Στρατή Πλωμαρίτη. Η διάρκεια των συμβάσεων είναι από 24 μήνες η καθεμία. Οι γιατροί προσλαμβάνονται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και θα τους καταβάλλονται οι μηνιαίες αποδοχές πρωτοδιόριστου γιατρού Ε.Σ.Υ με βαθμό Επιμελητή Β’.

Επίσης, αναμένεται η πρόσληψη δύο γιατρών στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΠΓΝΑ. Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων/Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Υπουργείου Υγείας (δια του Γενικού Πρωτοκόλλου) από 16/11/2016 έως 5/12/2016.

Επίσης, η αίτηση-δήλωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς

Η επιλογή των ιατρών θα γίνει μετά από προφορική συνέντευξη.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο