Βαταμιδης

Tag: Δημοσυνεταιρική

Όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται με το νέο Leader του Έβρου

Της Κικής Ηπειρώτου Τον οριστικό πίνακα κατάταξης των προτάσεων για έργα και δράσεις, που κατέθεσαν φορείς του Έβρου και οι οποίες στη μεγάλη πλειοψηφία τους εγκρίθηκαν και θα…