Βαταμιδης

Οδοιπορικά

Από τον Έβρο στον Τίγρη ημέρα 9η : Από το Αφιόν Καραχισάρ στα πεδία των μαχών και της καταστροφής.

Ένα οδοιπορικό προς τη Μεσοποταμία των θρύλων Από το Αφιόν Καραχισάρ στα πεδία των μαχών και της καταστροφής.  Επίσκεψη στα  στρατηγεία του Κεμάλ.  Επιστροφή στην Αλεξανδρούπολη   του…