Κατηγορία - Περιφέρεια

Έβρος Περιφέρεια Πολιτική

Φάμελλος : »Το Περιφερειακό Χωροταξικό της ΑΜΘ στοχεύει στην κοινωνική ευημερία και την εδαφική συνοχή»

«Το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο είναι η βάση του σχεδιασμού όλων των λειτουργιών, οικονομικών και κοινωνικών, και είναι...

error: