22 εποχικοί πυροσβέστες σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη

Διαγωνισμό για την πρόσληψη 962 ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών στο Πυροσβεστικό Σώμα προκήρυξε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Για τον Έβρο, προκηρύσσονται 16 θέσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα για τις ανάγκες του πεζοπόρου τμήματος, και 6 για το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της Σαμοθράκης.

Όπως αναφέρει το alexpoli.gr, η πρόσληψη θα διαρκέσει ως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου (η οποία ξεκίνησε την 1η Μαϊου) δηλαδή ως τις 31 Οκτωβρίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από την Τετάρτη 8/5 μέχρι και την Τετάρτη 15/5, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

Τα δικαιολογητικά μπορούν να τα υποβάλλουν στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης, στο 1ο χλμ της επαρχιακής οδού Αλεξανδρούπολης-Παλαγίας. Η αίτηση συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο, που χορηγείται από την Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο.

Τα γενικά προσόντα

Οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να προσληφθούν πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες.

β. Να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας όλων των υποψηφίων ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του έτους 1979.

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.

δ. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχικούς ή υγείας.

ε. Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.

στ. Να έχουν σωματική και ψυχική υγεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη των μονίμων πυροσβεστών.

Αναλυτικά η προκήρυξη:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A02%CE%9C46%CE%9C%CE%9A6%CE%A0-%CE%9D4%CE%A6?inline=true

0 Comments

Αφήστε ένα σχόλιο