Πρόκληση για νέα διακυβέρνηση

του Μενέλαου Μαλτέζου

υποψήφιου βουλευτή Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία

Η μεγάλη πρόκληση της επόμενης τετραετίας που έχει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, και η επόμενη κυβέρνηση, στη μετά μνημονίων εποχή είναι η επίτευξη περιβάλλοντος ισόρροπης βιώσιμης ανάπτυξης στο σύνολο της χώρας. Ένα ζήτημα καίριο του οποίου η απόρροια θα πρέπει να είναι άμεσα ανταποδοτική προς την πραγματική οικονομία και τον απλό πολίτη. Ανάπτυξη για τον πολίτη και όχι ανάπτυξη για την ευημερία των αριθμών και των ολίγων.

Με γνώμονα τη συγκεκριμένη λογική, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άσκησε την πολιτική της τη τετραετία 2015 – 2019,  στο μέτρο του δυνατού που της επέτρεψαν οι υποχρεώσεις της χώρας προς του δανειστές.  Εφαρμόσαμε, με δράσεις και πρωτοβουλίες, ένα πολιτικό πρόγραμμα για την ανάταση του εγχώριου επιχειρηματικού οικοσυστήματος, προς όφελος της κοινωνίας και των πολλών.

Βασικοί άξονες των πολιτικών αυτών είναι οι τρεις πυλώνες στους οποίους εδράζεται η ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη:

 • Οικονομική μεγέθυνση, δηλαδή αύξηση του πλούτου των πολιτών
 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Κοινωνική συνοχή, αποδοχή δηλαδή από μέρους των πολιτών των πολιτικών που εφαρμόζονται.

Τρεις παράγοντες οι οποίοι επιβάλλεται να συντρέχουν ταυτόχρονα και παράλληλα για την επίτευξη της ισόρροπης βιώσιμης ανάπτυξης και οι οποίοι θα αποτελέσουν το στόχο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και για την επόμενη τετραετία.

Ταυτόχρονα στο επίκεντρο του πολιτικού προγράμματος μας έχουμε θέσει την επίτευξη υψηλής απασχολησιμότητας με αξιοπρεπή εργασία, τη μείωση των ανισοτήτων την οποία δεν θεωρούμε φυσικό φαινόμενο, τη ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, την ανάπτυξη της καινοτομίας στις υποδομές και τη βιομηχανία, την εξασφάλιση ορθών υπηρεσιών υγείας για όλους, και τη δημιουργία αστικής βιώσιμης ανάπτυξης στις πόλεις και τις κοινότητες.

Θελήσαμε έτσι, ως πράξη ευθύνης, να γυρίσουμε σελίδα για την ελληνική οικονομία μέσω της ανανέωσης του οικονομικού και κοινωνικού προτύπου της χώρας, το οποίο μέχρι και πριν από την κρίση στηρίχθηκε, με αποκλειστική ευθύνη των κυβερνήσεων Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ,  εν πολλοίς στο τρίγωνο της διαπλοκής τράπεζες – εκτελεστική εξουσία – media.

Μάλιστα είναι ηλίου φαεινότερο ότι εξαιτίας αυτής της μετατόπισης και ανανέωσης του οικονομικού και κοινωνικού προτύπου της χώρας, από τη διαπλοκή και τον παρασιτισμό που επικράτησαν κατά τη διακυβέρνηση της χώρας από το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, προς την ισόρροπη και δίκαιη βιώσιμη ανάπτυξη, εξαπολύθηκαν ανυπόστατες κατηγορίες για τη δήθεν ιδεοληψία της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον των επενδύσεων, τόσο από τα προαναφερθέντα πολιτικά κόμματα όσο και από μερίδα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας τα οποία συμμετείχαν στην ανοίκεια συμμαχία του παρασιτισμού.

Η απλή αναδρομή στα στοιχεία των οργανισμών που μετρούν τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και τα θεμελιώδη μεγέθη, όσο και στα στοιχεία και τις εικόνες που παρουσιάζουν οι διεθνείς οργανισμοί, αρκεί για να έχουμε την αληθή εικόνα. Οι δείκτες μεταποίησης, εξαγωγών, ξένων επενδύσεων, απασχόλησης, κόστους δανεισμού, σημειώνουν ιστορικά υψηλά.

Για αυτή τη διάλυση του μύθου περί της αντι-αναπτυξιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, που δημιούργησε μερίδα των ΜΜΕ μαζί με τη ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ, απαντάμε με αποδείξεις. Ο δείκτης Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) για πρώτη φορά ξεπέρασε το 1% του ΑΕΠ το 2016, φτάνοντας το 2017 στο 1,14% και το 2018 άνω του 1,3%. Μεταφράζοντας τα ποσοστά αυτά σε χρήμα μπορούμε να αναφέρουμε ότι κάθε χρόνο από το 2015 και μετά  δαπανήθηκαν άνω των 2 δις ευρώ σε Έρευνα & Ανάπτυξη. Ο συγκεκριμένος δείκτης και η αύξηση του αποδεικνύουν ότι το παραγωγικό μοντέλο που επίλεξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στηρίζεται στη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών με ενσωμάτωση της γνώσης και της επιστήμης και όχι στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών στηριζόμενη στο χαμηλό κόστος εργασίας όπως έπραξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Άξιο λόγου ως ακόμα ένα επιχείρημα κατάρρευσης του μύθου περί αντι-αναπτυξιακού ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν παραδείγματα επιχειρήσεων που επένδυσαν στη χώρα τα τελευταία χρόνια δείχνοντας την εμπιστοσύνη τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε:

 • 300 εκατ. ευρώ Philip Morris (Παπαστράτος Α.Ε.)
 • 150 εκατ. ευρώ British American Tobacco
 • 150 εκατ. ευρώ Elval Halcor
 • 78 εκατ. ευρώ Bic
 • 67 εκατ. ευρώ Coca Cola 3E
 • 67 εκατ. ευρώ Αθηναϊκή Ζυθοποιία

και πλήθος επενδύσεων στον κλάδο του τουρισμού.

Επιπρόσθετα μέσω του νέου καινοτόμου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, τόσο στη διαφάνεια που παράγει όσο και στην πάταξη της γραφειοκρατίας κατατέθηκαν  επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 4,6 δις. από το 2016, και υπήχθησαν 1.184 σχέδια με συνολικό κόστος ενίσχυσης 3,9 δις. Κορωνίδα των σχεδίων που κατατέθηκαν αφορούν τον αγροτοδιατροφικό κλάδο σε ποσοστό 58% ενώ το 68% των ενισχύσεων κατευθύνονται προς ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε επενδυτικά σχέδια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας:

 • 27 εκατ. ευρώ Χαλυψ Δομικά Υλικά
 • 27 εκατ. ευρώ Symetal
 • 15 εκατ. ευρώ Crown Hellas

Όλα τα ανωτέρω πραγματοποιήθηκαν από μια κυβέρνηση που κατηγορήθηκε και κατηγορείται ως αντι – αναπτυξιακή. Η προαναφερθείσα μετατόπιση του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας από το παρασιτικό τρίπτυχο Πολιτικοί Φορείς – Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης – Τράπεζες που εγκαθίδρυσαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, προς το νέο κοινωνικοοικονομικό μοντέλο με γνώμονα τη βιωσιμότητα, την ισορροπία, τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη που εφάρμοσε και εφαρμόζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έφεραν όλα αυτά τα αποτελέσματα.

Ταυτόχρονα οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν στο κανονιστικό πλαίσιο είναι μεγάλες. Οι επενδυτές, ξένοι και εγχώριοι , ζητούν σταθερότητα και λειτουργικότητα στη χωροταξία, τα διοικητικά και αστικά δικαστήρια, και στο φορολογικό καθεστώς. Ο παράγοντας ύψους του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους (δηλαδή χαμηλότεροι μισθοί) για την προσέλκυση σοβαρών επενδύσεων δεν είναι μείζον. Τα παραδείγματα άμεσων επενδύσεων στις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης των οποίων το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος είναι υψηλότερο από τη χώρα μας είναι πάρα πολλά, αποδεικνύοντας την ανωτέρω παραδοχή. Οπότε οι μεταρρυθμίσεις έπρεπε και πρέπει να στραφούν κυρίως στην αναδιάρθρωση εν γένει του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την απαγκίστρωση από το παρασιτικό πρότυπο.

Τα βήματα και οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν στο κανονιστικό πλαίσιο ώστε να μεταμορφώσουν τη χώρα και να τη φέρουν σε ένα επίπεδο αν όχι ισάξιο αλλά ισόρροπο με αυτές της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης ήταν μεγάλα και κρίσιμα.

Η αναμόρφωση, έπειτα από 80 σχεδόν χρόνια της νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρείες, η προώθηση γρήγορων αδειοδοτικών  διαδικασιών, οι ενεργειακές κοινότητες, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη δημόσια διοίκηση και στον αναπτυξιακό νόμο δείχνει το βαθμό ουσιαστικών πράξεων που προέβη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να στρώσει το έδαφος στο υγιές και υπεύθυνο επιχειρείν. Ένα επιχειρηματικό περιβάλλον με ανανεωμένα οικονομικά και κοινωνικά πρότυπα που σέβεται μετόχους και μειοψηφίες, που σέβεται τις διαδικασίες κινητροδότησης μεγάλων επενδύσεων και τηρεί δεσμεύσεις έναντι της κοινωνίας και της πολιτείας.

Επιπρόσθετα η διακυβέρνηση της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, εντός του δυσμενούς περιβάλλοντος της οικονομικής κρίσης παρουσίασε ισχυρά βήματα σε δυο κομβικές κατευθύνσεις για τη βιωσιμότητα του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος. Θέσπισε τους δασικούς χάρτες, προχώρησε το κτηματολόγιο με γοργά βήματα για να γνωρίζει ο κάθε πολίτης και εν δυνάμει επενδυτής τους κατόχους γης, αναμόρφωσε και διεύρυνε την οικονομία της ανακύκλωσης, χωροθέτησε με αρτιότερο τρόπο τις  βιομηχανικές – βιοτεχνικές δραστηριότητες θέτοντας ξεκάθαρους όρους με γνώμονα την ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη , προχώρησε με γοργά βήματα την ψηφιοποίηση του Δημόσιου, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις άδειες πολεοδομίας και του αναπτυξιακού νόμου.

Ωστόσο στόχος του παρόντος άρθρου δεν είναι η παρουσίαση ενός success story, αλλά η αποκρυστάλλωση της αλήθειας και η κατάρριψη ορισμένων μύθων που δυστυχώς έχουν υπερισχύσει στο υποσυνείδητο του απλού πολίτη με το μερίδιο της ευθύνης να το φέρουν μερίδα των ΜΜΕ αλλά και των διαφωνούντων πολιτικών φορέων. Στόχος είναι να εκφράσουμε πολιτικές γνώμες οι οποίες να στηρίζονται στο Αριστοτελικό μέσο, στη μετριοπάθεια της γνώμης, η οποία μέσω του πολιτισμένου πολιτικού διαλόγου μπορεί να αναμορφώσει το πολιτικό περιβάλλον της χώρας, καθώς είναι βέβαιο ότι η πόλωση των πολιτικών φορέων μόνο θετικά αποτελέσματα δεν παράγει για τη χώρα.

Γνωρίζουμε ότι μένουν ακόμα πολλά για να γίνουν ώστε να πετύχουμε στόχους υψηλότερης ανάπτυξης και ευημερίας του ελληνικού λαού. Δηλώνουμε μετά παρρησίας, ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε βαθύτερες πολιτικές για την ακόμα μεγαλύτερη αναδιοργάνωση της χώρας, με μετριοπάθεια, μαθαίνοντας από τα λάθη μας, και με οδηγό μια πλούσια κληρονομιά κυρίως για τη διάσωση και ανάταση του κοινωνικού κράτους , του δημοσίου σχολείου και του εθνικού συστήματος υγείας , την υπεράσπιση της εργασίας και την προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που εν τέλει κατάφερε και έβγαλε τη χώρα από τη στυγνή οικονομική επιτροπεία, στην οποία είχε περιέλθει λόγω των λανθασμένων πολιτικών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Η επόμενη τετραετία αποτελεί πρόκληση για τη χώρα ώστε να ολοκληρωθεί και να εγκαθιδρυθεί στη συνείδηση των πολιτών το νέο κοινωνικοοικονομικό μοντέλο το οποίο εδράζεται στο τρίπτυχο βιώσιμη ανάπτυξη – διαφάνεια – δικαιοσύνη, ενώ ταυτόχρονα να χτίσουμε το νέο κοινωνικό κεφάλαιο στη χώρα για την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και πολιτείας.

0 Comments

Αφήστε ένα σχόλιο