«Φίλοι του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης» καλούν… ΥΠΠΟ

Στο Υπουργείο Πολιτισμού απευθύνονται οι «Φίλοι του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης», ζητώντας να επανεξεταστεί η απόφαση χαρακτηρισμού του χώρου ως ιστορικός τόπος, γεγονός που αποτρέπει τη μετεγκατάσταση του ΚΤΕΛ σε παρακείμενο κτίριο.

Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο Πολιτισμού, το 2018, χαρακτήρισε ως διατηρητέα μνημεία επτά κτήρια του Σταθμού λόγω της αρχιτεκτονικής, τεχνικής, μορφολογικής, κοινωνικής, οικονομικής, πολιτισμικής και πολιτιστικής τους αξίας. Δεν χαρακτήρισε όμως το Συγκρότημα ως ιστορικό τόπο, όπως είχε επιπλέον προτείνει η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεν συμπεριέλαβε στον χαρακτηρισμό τις σιδηροτροχιές και δεν όρισε ζώνες προστασίας για τα κτήρια, δεδομένα που αποδυναμώνουν την προστασία του Σταθμού από ασύμβατες χρήσεις, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των Φίλων του Σταθμού.

Οι «Φίλοι του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης» και η «Αστική μη Κερδ. Εταιρεία για την προστασία της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου MONUMENTA» ύστερα από ενδελεχή έρευνα αρχείων και ιστορικών πηγών, που οδήγησε σε ορθότερη χρονολόγηση, αρκετά χρόνια παλαιότερη, της ίδρυσης του γενεθλίου τοπόσημου, του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης αλλά και φοβούμενοι τις βλαπτικές συνέπειες βαρέων χρήσεων κατέθεσαν στην Υπουργό Πολιτισμού αίτημα επανεξέτασης του χαρακτηρισμού του Σταθμού, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροτροχιών και ως ιστορικού τόπου.

Παράλληλα, οι «Φίλοι του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης», εν όψει μάλιστα των προσεχών εκλογών, καλούν όλους τους υποψηφίους δημάρχους, να τοποθετηθούν με αμεσότητα και σαφήνεια επί του θέματος της αδιαμφισβήτητης αξίας του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης ως του πρώτου γενεθλίου τοπόσημου και επομένως, της ανεπιφύλακτης αναγνώρισής του ως ιστορικού τόπου, με όλα τα συνοδά εκ του νόμου προστατευτικά προνόμια διαφύλαξης και ανάδειξης.

Τέλος, οι «Φίλοι του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης», καλούν την κοινωνία της πόλης, να αξιώσει από τους υποψηφίους δημάρχους την υποστήριξη έργω, της μοναδικότητας του Ιστορικού Τόπου και τη ματαίωση ασύμβατων χρήσεων και σχεδιασμών, στο μοναδικό αυτό μνημείο του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης.

0 Comments

Αφήστε ένα σχόλιο