Βαταμιδης

Σύγχρονος φωτισμός στους δρόμους της Αλεξανδρούπολης

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και κάνει χρήση το ‘’ολοκληρωμένο πρόγραμμα’’ χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμισης των ΟΤΑ, για έναν σύγχρονο δημοτικό Οδοφωτισμό αξίας 3.600.000 ευρώ με διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό.

Στόχος η Εξοικονόμηση, ορθολογική και αποδοτική χρήση της ενέργειας και φυσικά η ποιότητα φωτισμού στον Καλλικρατικό μας Δήμο, με πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Τ.Π. & Δανείων σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ.

Σημείωση – Η Αντιδημαρχία Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ”συμμετείχε” με το ΚΑΠΕ και το Τ.Π. & Δανείων, από την έναρξη στη χώρα μας, για την υλοποίηση του εθνικού προγράμματος και την ολοκλήρωση του ως πιλοτικός Δήμος.

0 Comments

Αφήστε ένα σχόλιο