Σε αναζήτηση νέου αναπληρωτή διοικητή για το νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Της Κικής Ηπειρώτου

Τον νέο αναπληρωτή διοικητή του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου αναζητά το υπουργείο Υγείας, μέσα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε χθες, 10 Οκτωβρίου στη Διαύγεια. Σημειώνεται πως η παραίτηση του κ. Στέφανου Καρακόλια, που υποβλήθηκε τέλη Αυγούστου, έγινε αποδεκτή από το υπουργείο πριν από λίγες ημέρες.

Υπενθυμίζουμε επίσης πως είχε προηγηθεί, από τον περασμένο Φεβρουάριο, η παραίτηση του αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης Σταύρου Τζωίδη. Η διαδικασία για την αντικατάσταση του κ. Τζωίδη βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχε προκηρυχθεί στις αρχές Αυγούστου.

Όπως επισημαίνεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον νέο αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου Διδυμοτείχου, απαραίτητο προσόν που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού.

Επίσης, τα προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή για την επιλογή του υποψηφίου είναι τα

εξής:

1.Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά.

2.Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση, οικονομικά και πληροφορική μονάδων

υγείας ή άλλος συναφής τίτλος σπουδών στη διοίκηση και τα οικονομικά.

3.Εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση

ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά για τις υπηρεσίες υγείας.

4.Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής ή άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ που αποδεικνύεται από

σπουδές  σε  Πανεπιστήμια  του  εξωτερικού,  ή  σχετικό  πιστοποιητικό  επάρκειας  τουλάχιστον

επιπέδου Β2.

5.Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα επί 5ετία τουλάχιστον, ή σχέση με

τους Οργανισμούς Υγείας ως επαγγελματίας για μια 10ετία τουλάχιστον.

6.Eπαγγελματική διαδρομή, όπως προκύπτει από θέσεις που υπηρέτησε ο υποψήφιος, καθώς και η

γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώρισή του.

7.Τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

8.Προσωπικότητα και εκτίμηση δεξιοτήτων του υποψηφίου που απαιτούνται για τη θέση και η

οποία θα προκύψει από την προφορική  συνέντευξη και τη δοκιμασία αυτοαξιολόγησης.

9.Κοινωνικό έργο το οποίο αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε εθελοντικές

οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας.

10.Ηλικία μέχρι 65 ετών.

0 Comments

Αφήστε ένα σχόλιο

error: