Βαταμιδης

«ΟΚ» από τη ΡΑΕ για το 2ο market test του LNG Αλεξανδρούπολης

Εγκρίθηκαν, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, οι κατευθυντήριες γραμμές της δεσμευτικής φάσης κατάθεσης προσφορών (bidding phase) για το 2οmarket test για τη διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (LNG) Αλεξανδρούπολης, το οποίο εκτιμάται ότι θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Στην πρώτη (μη δεσμευτική) φάση του market test του LNG,είχαν συμμετάσχει είκοσι εταιρείες, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για συνολική δέσμευση έως και 12,2 δισ. κυβικά μέτρα ανά έτος δυναμικότητας επαναεριοποίησης. Η φάση αυτή είχε αφήσει απόλυτα ικανοποιημένα τα στελέχη της εταιρείας αφού τα 12,2 δις κυβικά μέτρα είναι ποσότητα υπερδιπλάσια της δυναμικότητας του σταθμού, ο οποίος εκτιμάται ότι θα επαναεριοποιεί περίπου 5,5 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου ανά έτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφερόμενοι αγοραστές είναι τόσο επιχειρήσεις εμπορίας (traders) φυσικού αερίου, όσο και μεγάλοι ενεργειακοί καταναλωτές της ΝΑ Ευρώπης.

Παράλληλα, σε  σχετικό ρεπορτάζ της η «Νέα Σελίδα», αναφέρει για το έργο του LNG: «Αναμένοντας την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την κατασκευή του σταθμού υγροποιημένου αερίου στην Αλεξανδρούπολη βρίσκεται ο Ομιλος Κοπελούζου. Η ΔΕΠΑ έχει ήδη ανακοινώσει τη συμμετοχή της στο έργο, γεγονός που θα της δώσει μεγάλη αξία ενόψει της ιδιωτικοποίησής της, αφού η εξασφάλιση δυναμικότητας στο FSRU στο πιο στρατηγικό σημείο της Μεσογείου φέρνει την εταιρεία σε άλλο επίπεδο trading, μια και ξεφεύγει από τα στενά περιθώρια της ελληνικής αγοράς και προάγεται σε διεθνή energy player. Μεγάλα θα είναι και τα οικονομικά οφέλη για τη ΔΕΠΑ που θα προκύψουν από την υπεραξία του FSRU Αλεξανδρούπολης, μόλις τεθεί σε λειτουργία το 2021».

Απόσπασμα της απόφασης

«… Επειδή, σύμφωνα με το ως άνω υπό στοιχείο (11) σχετικό, κατά το στάδιο υποβολής μηδεσμευτικών προσφορών, το οποίο έλαβε χώρα από τις 30 Οκτωβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2018 (κατόπιν παράτασης, σχετικό 9), συμμετείχε ικανός αριθμός ενδιαφερομένων, πλέον των μετόχων της εταιρείας ICGB AD, όπως αυτοί προκύπτουν από την αίτηση εξαίρεσης της εταιρείας. Συγκεκριμένα, υπεβλήθησαν αιτήματα για τη δέσμευση δυναμικότητας αεριοποίησης ύψους, κατά μέγιστο, 12,17 bcm/y.

… Επειδή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 3 των Κατευθυντήριων Γραμμών της Μη Δεσμευτικής Φάσης, η Αρχή εκδίδει Κατευθυντήριες Γραμμές για το δεύτερο στάδιο (BiddingPhase), μετά από σχετική πρόταση της αιτούσας εταιρείας Επειδή, η εταιρεία Gastrade Α.Ε., με το ως άνω υπό στοιχείο (12) έγγραφο, υπέβαλε την πρότασή της σχετικά με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την κατανομή δυναμικότητας κατά το δεύτερο στάδιο του Market Test (εφεξής «Κατευθυντήριες Γραμμές της Δεσμευτικής Φάσης»).

Επειδή, οι Κατευθυντήριες Γραμμές της Δεσμευτικής Φάσης, είναι σύμφωνες με τις ρυθμίσεις του άρθρου 36 παρ. 6 της Οδηγίας και τις επ’ αυτών ακολουθούμενες βέλτιστες πρακτικές καθώς προσδιορίζουν επαρκώς και με διαφάνεια το σχετικό πλαίσιο προκειμένου να διασφαλιστεί ο κύριος σκοπός της πλήρους ενημέρωσης και της μη διακριτικής αντιμετώπισης των υποψηφίων συμμετεχόντων στο δεύτερο και δεσμευτικό στάδιο του Market Test.

Αποφασίζει

Την έγκριση των Κατευθυντηρίων Γραμμών για το δεύτερο στάδιο (Στάδιο Δεσμευτικών Προσφορών – BiddingPhase) της διαδικασίας πρόσκλησης ενδιαφέροντος (Market Test) για τη διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ)Αλεξανδρούπολης, βάσει της παρ. 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/EK, σύμφωνα με την εισήγηση της εταιρείας Gastrade Α.Ε., η οποία περιλαμβάνεται στο Παράρτημα και συνιστά ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης».

Προχωρά και ο αγωγός IGB

Ολοκληρώθηκε η αδειοδότηση του ελληνικού τμήματος του ελληνοβουλγαρικού αγωγού φυσικού αερίου που σημαίνει ότι μπορούν να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες, ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΠΑ. Συγκεκριμένα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) χορήγησε την Πέμπτη στην εταιρεία ICGB AD που υλοποιεί το έργο, άδεια για Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ). Η άδεια αφορά στο ελληνικό τμήμα του Διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB) και η διάρκειά της άδειας είναι 50 έτη.

Με την χορήγηση της άδειας ΑΣΦΑ, η ICGB κατέχει όλες τις απαραίτητες άδειες για την έναρξη των εργασιών κατασκευής αγωγού Ελλάδας Βουλγαρίας, που αναμένεται να ξεκινήσουν στο επόμενο διάστημα.Όπως αναφέρει η απόφαση, ο IGB θα συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου Τrans Αdriatic Pipeline (TAP) καθώς και το σύστημα μεταφοράς της Βουλγαρίας και θα ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου της χώρας μας και δημιουργώντας οφέλη τόσο για τους εγχώριους καταναλωτές όσο και για τους καταναλωτές της Βουλγαρίας.

Η εταιρία ICGB με έδρα την Βουλγαρία έχει μετόχους κατά 50% την κρατική βουλγαρική BEH και κατά 50% την ΥΑΦΑ Ποσειδών Α.Ε (IGI POSEIDON). Μέτοχοι της IGI POSEIDON είναι κατά 50% η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) και κατά 50% η Ιταλική Edison.

K.H.

0 Comments

Αφήστε ένα σχόλιο