Βαταμιδης

Ξεκινά η ανέλκυση του ναυαγίου της βυθοκόρου «Όλγα»

Μία μεγάλη πληγή για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης θα αρχίσει επιτέλους να κλείνει τις επόμενες ημέρες, μετά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης για την  ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την ανέλκυση και απομάκρυνση από τον  λιμένα Αλεξανδρούπολης του ναυαγίου Βυθοκόρου «ΟΛΓΑ».

Ύστερα από την δημόσιο διαγωνισμό που προηγήθηκε, την σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπέγραψαν  εκ μέρους του Οργανισμού ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρήστος Δούκας και εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ Ε.Ρ.Ε.»  ο διαχειριστής της κ. Κωνσταντίνος Νιζάμης.

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκτέλεση του συνόλου των εργασιών για την ανέλκυση και απομάκρυνση από τον λιμένα της Αλεξανδρούπολης του ναυαγίου βυθοκόρου «ΟΛΓΑ»  που είναι βυθισμένη από τον Ιούλιο του 2010 στο ανατολικό κρηπίδωμα της προβλήτας Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) και δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην λειτουργία του λιμένα και τον ελλιμενισμό εμπορικών πλοίων.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά είναι 64 ημέρες από την ημέρα έκδοσης των σχετικών αδειών.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα ο ανάδοχος θα ολοκληρώσει τον καθαρισμό της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών  από τυχόν προσχώσεις, κατάλοιπα, πετρελαιοειδή και απορρίμματα.

Από την χθεσινή υπογραφή σύμβασης μεταξύ ΟΛΑ και αναδόχου που αναλαμβάνει την ανέλκυση και απομάκρυνση του ναυαγίου από το λιμάνι Αλεξανδρούπολης

Δέκα χρόνια άκαρπων προσπαθειών

Με τον τρόπο αυτό επιλύεται ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και μία δεκαετία ο λιμένας της Αλεξανδρούπολης και διευκολύνεται περισσότερο η συνολική προσπάθεια ανάπτυξης του λιμένα στον τομές των Συνδυασμένων Μεταφορών.

Όπως είπε στη «ΓΝΩΜΗ» πριν λίγες μέρες ο κ. Δούκας, η παρουσία της βυθοκόρου  δυσχεραίνει πολύ τη δυνατότητα του Ο.Λ.Α. να αξιοποιήσει τεχνικά ένα κρηπίδωμα 500 μέτρων, αφού «βρίσκεται ακριβώς στη μέση του εσωτερικό του και δεν μπορούμε να δεχθούμε πλοία ως 210 μέτρα χωρίς κίνδυνο να έχουμε προβλήματα κατά τη διάρκεια του ελλιμενισμού».

Με ανάδοχο το Ελληνικό Κέντρο Καταδύσεων και  την τεχνογνωσία που υπάρχει , είναι εφικτό σε 1,5μήνα από σήμερα να έχει ανελκυσθεί, διαλυθεί και απομακρυνθεί και να έχουν αποκατασταθεί τα βάθη στο σημείο εκείνο. Στη συνέχεια, μεγαλύτερα πλοία θα μπορούν να δένουν με ό,τι σημαίνει αυτό για το εμπορικό κομμάτι και για διακίνηση φορτίων. Πρόκειται για «μια διαδικασία πολύ σύνθετη, είναι ένα πλοίο 1000 τόνων, με μία τεχνική που ενδιαφέρει όχι μόνο τεχνικούς αλλά και  κάθε ένα που θα δει ένα πρόβλημα να αποκαθίσταται με τρόπο ανώδυνο και με θετικές επιπτώσεις για το λιμάνι. Ήταν ένα αγκάθι και για τη διαγωνιστική διαδικασία για ανάδειξη επενδυτών» ανέφερε ο κ. Δούκας.

Επιπλέον, σε ερώτησή μας για το ενδιαφέρον των Αμερικανών όπως εκφράστηκε, ο κ. Δούκας απάντησε ότι «ο αμερικανικός παράγοντας προφανώς δείχνει ένα ενδιαφέρον για ανάπτυξη λιμένα. Στους τομείς όμως που εμείς σαν χώρα έχουμε βάλει, μέχρι εκεί. Η ανέλκυση ενός πλοίου είναι μία διαδικασία που δεν αφορά μόνο το υπουργείο ναυτιλίας και τον ΟΛΑ, αλλά επειδή είναι εθνικής και στρατηγικής σημασίας το λιμάνι μας, αφορά όλη την πολιτειακή διοίκηση, υπουργείο άμυνας εξωτερικών κτλ. Όλη αυτή η συζήτηση μεταξύ όλων των πλευρών,επι πολλούς μήνες για τον τρόπο της ανέλκυσης, ώστε να γίνει με ασφάλεια, να μην είναι πάλι άγονος ή έχουμε πάλι ανάδοχο που δεν θα μπορεί να εκτελέσει την εργασία, οδήγησαν να βρούμε εταιρείες παγκόσμιου κύρους και μια από αυτές που έδωσε προσφορά και αναδείχθηκε ανάδοχος. Σε αυτή την κατεύθυνση, συνέργησαν πολλοί, έβαλαν όλοι το χέρι τους. Πίσω από αυτό το διαγωνισμό κρύβεται η συμβολή πολλών υπηρεσιακών παραγόντων και υπουργείων».

0 Comments

Αφήστε ένα σχόλιο